אאא

מנהיגה של 'יחד' וראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז התייחס אמש (מוצאי שבת) בשיעורו לנושא שמירת השבת הציבורית ותקף את הכוונה להעניק מתן היתר רשמי לראשונה למשחקי הכדורגל בשבת.

​בין הדברים אמר הרב: ​"​בשבוע שעבר ​באו אלי​​ שחקנים, אמרו יש לנו שלוש מאות חתימות ששחקנים אינם רוצים לשחק בשבת, הרבה יהודים שומרים שבת אבל הם אוהבים כדורגל, מה נעשה להם? יש ירושלמי בתענית אומר, מפני מה חרב טור שמעון, מפני שהיו משחקים בכדור. במקום אחד כתוב שהיו משחקים בכדור סתם, משמע תמיד, אבל מקום שני כתב משחקים בכדור בשבת.

"אז אנשים שהם משתגעים על כדורגל, אי אפשר להם בלי כדורגל. אז תעשו להם משהו. תעשו להם כדורגל באמצע השבוע, שיהיה שווה לכולם. וכי כאשר נעשה באמצע השבוע זה פגיעה בחופש הפרט, הפוך, זה כולם נהנים מזה, איך אומרת הגמרא? "זה נהנה וזה אינו חסר, כופין אותו על מדת סדום". אני נהנה ואתה לא חסר לך כלום. כאשר ישחקו באמצע השבוע נהנים גם אלה שומרי שבת, ואתם מה חסר להם? מישהו אמר לכם אל תחללו שבת? הם מחללים בלאו הכי. חוץ מזה יש אנשים שרוצים לנוח, השחקנים בעצמם רוצים לנוח עם משפחותיהם, מה האכזריות הזאת?!".

הגר"מ מאזוז התייחס לאמירות כי מדובר בממשלה הטובה ביותר לציבור החרדי ולכן אין לפרוש ממנה ואמר: "אומרים וכי יתכן להפיל את הממשלה? הממשלה הזאת הכי טובה מכל הממשלות, אל תפילו את הממשלה! תגידו לביבי ולחבריו, תשמע זה בנפשנו הדבר, השבת הזאת לא משחק!

"​שיבין, ​אחרת​,​ בשבוע שיגיע חנוכה, אל תקח אתך לפיד של אש למודיעין העיר של המכבים. יש לך כבר את לפיד בכנסת, תישאר איתו שם, זה מספיק. מה אתם לוקחים לפיד אש למודיעין? בשביל מה? להראות את ה​​גבורה של אבותינו? הרי על מה נלחמו אבותינו המכבים? על השבת! אבל אתם כופרים בשבת, אתם משחקים בשבת, אתם בזים את השבת".

"אתם משחקים עם מי שנתן לנו את השבת", הוסיף הרב מאזוז, "לא משחקים עם ילדים, לא משחקים עם מישהו שהמציא שבת, הקב"ה נתן לנו את השבת, כל מי שמשחק בשבת השבת תתנקם בו, זה כתב אבן עזרא. תבינו זאת, אי אפשר אחרי שלושת אלפים שנה ויותר שעם ישראל שומר שבת, פתאום הדור הזה מתמרד, למה, כי הוא מפחד מיאיר לפיד, מי זה יאיר לפיד, זה בן אדם שאבות אבותיו שמרו שבת, אם יזכרו כל אחד שסבא של בנימין נתניהו היה תלמיד חכם, וסבא של פלוני היה ירא שמים, וסבא של פלוני היה לומד תורה​.​

"לכן, גם אם יש סטטוס קוו שנתן היתר לעשות משחקים בשבת, זה היה כאשר כל השחקנים היו מחללי שבת, אבל היום ב"ה הרבה שחקנים ששומרים את התורה, ונהנים מהתורה, וחוזרים בתשובה. אחד אמר לי אני מובטל שנה וחצי אין לי עבודה, והשני אני אמנם שומר שבת, אבל איך אני שומר שבת? משחק ביום שישי לפני כניסת השבת אני מפסיק, אבל איך אני אחזור לבית שלי? אז אני כל שנה צריך לשכור בית מלון הוא ומשפחתו, ככה עושים? בשביל מה? למה אתם עושים את זה? תעשו את זה יום חמישי, יום שלישי, יום רביעי, חסר לכם? כל השבוע כולו חסר לכם? למה אתם עושים דווקא ביום ששי?! אתם עושים להכעיס? אסור לעשות דבר כזה. צריך לתקן כל הדברים האלה.

"כשאדם נלחם על השבת יש לו סייעתא דשמיא, החשמונאים נלחמו על השבת ולכן היתה להם סייעתא דשמיא. אנטיוכוס גם נלחם נגד שמירת השבת, ולא הצליח, אף אחד לא יוכל נגד שבת קודש. אני מדבר מכאב, כואב לי, לא דיברתי הלכות חנוכה, כי הדבר הזה בשבילי יותר מחנוכה, למה? כי חנוכה כולה כל המלחמה של המכבים היתה בגלל השבת, ואם אנחנו נחלל שבת אוי ואבוי מה שנמשיך הלאה. אנחנו צריכים שעם ישראל יחזור למקורות שלו, יחזור לשבת, יחזור לחכמה, יחזור לשכל, אל נלך אחרי השוטים האלה, כל מי שהוא שוטה יש לו מקום שמה בכל רחבי העולם, שמה אין לא שבת ולא תורה ולא כשרות. ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו".