אאא

הבוקר (ראשון) הלך לעולמו הרב חיים בן ציון הרשלר זצ"ל שהתגורר שנים ארוכות בשכונת הר נוף בירושלים. הרב הרשלר התפרסם כתלמיד חכם גדול וכעורך ומהדיר ספרי ראשונים. בן 72 היה בפטירתו. 

הרב הרשלר היה ידוע גם כבעל חסד גדול שסייע לנזקקים רבים בשכונה בדרכים רבות כשהוא מסתיר את מעשיו ומציג אותם כ"מובנים מאליהם". האיר פנים לכל אדם ואפילו לבחורי ישיבה צעירים אותם קירב וסייע להם רבות.

לפני כחמש עשרה שנה לקה באירוע מוחי שגרם לו לשיתוק חלקי, אך הוא לא הפסיק עם מעשי החסד הרבים ועם לימוד התורה בו עסק בהתלהבות. בשנים האחרונות הוא נחלש יותר ויותר נחלש ולפנות בוקר השיב את נשמתו ליוצרה לאחר שלקה בדלקת ריאות. 

את ספרי הראשונים ההדיר בחלקם יחד עם  אביו הגאון רבי משה הרשלר זצ"ל מיוזמי "אוצר מפרשי התלמוד", וממחברי האנציקלופדיה התלמודית וראש מפעל התלמוד הישראלי השלם.  בחייו המשיך דרך אביו והיה עורך ומהדיר ספרי ראשונים, בין ספריו; תוספות רבינו פרץ עם הגהות והארות מאירי דרך, אמרי שפר על התורה ועוד ספרים רבים. 

בבחרותו למד וקנה את תורתו בישיבת חברון בירושלים, שם היה לתלמיד חביב אצל רבותיו ראשי הישיבה, ובהגיעו לפרקו נישא לרעייתו - בתו של הגאון רבי חנוך העניך פישמן זצ"ל מארה"ב והותיר אחריו שני בנים ושלוש בנות. 

הלווייתו נערכה בצהריים בשכונת הר נוף.