אאא

"ימי החנוכה הם זמן של גילוי אור ה' בעולם", פותח הרב גרוסמן את מכתבו המיוחד:

"היום, כשאנו בזמן הגלות והחושך יכסה ארץ, עלינו להתעלות למעלה מדרך הטבע. לכן מדליקים שמונה נרות, דווקא בחוץ, להוציא את האור החוצה, עד שתכלה רגל מן השוק. וכדברי הבעל שם טוב: 'רגל' היא המקום הנמוך ביותר בגופו של אדם ו'שוק' הוא המקום הכי פחוּת ברחובה של עיר. עלינו להאיר עד לרבדים נמוכים אלו. עד המקום הנמוך שבנמוכים".

"חובתנו אנו", ממשיך הרב גרוסמן, "להאיר דרך לרבים. בחנוכה בפרט ישנו עניין של 'פרסומי ניסא', לפרסם את הנס, ובאמצעות פרסומו להודות לה' על חסדיו המרובים, הנסתרים והגלויים שבכל רגע ובכל עת".

"תצא הקריאה מכאן", כותב הרב גרוסמן, "לכל אחד ואחד מאיתנו לפתוח את שערי לבבו, ולהאיר את המרחב הציבורי, להאיר פנים לזולת, ולהכיל גם את השונה, את האחר".

במוסדות 'מגדל אור' נערכים בימים אלו לקראת מסיבות החנוכה שייערכו ברוב עם ובו יוקירו ויעלו על נס את פעולות מאות מגידי השיעורים ומדריכי הנוער המשקיעים את המירב והמיטב במתן חום ויהדות לאלפי בני הנוער החוסים בצל המוסדות.