אאא

ראשי ומנהלי סמינרים הגיעו הערב (רביעי) לביתו של ראש ישיבת סלבודקא הגאון רבי משה הלל הירש לישיבה מיוחדת בנושאים החינוכיים העומדים על הפרק.

בכינוס נכח גם הגר"ד כהן, ראש ישיבת חברון, ונישאו דברים על "הצורך לשמור על מסגרת בית יעקב על פי הצביון שהורו גדולי הדור במהלך כל הדורות תוך כפיפות מוחלטת לגדולי ישראל בכל נושא ועניין".

הגאון רבי ברוך שפירא הביא מסר בשמו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שהדגיש כי "יש לשמור על החינוך הטהור ללא כל שינויים ולהזהיר הבנות לבל ירעו בשדות זרים במוסדות האקדמיה שהם הרס גמור שאז כל פרי העמל יורד לטמיון".

הגאון רבי מאיר קסלר, חבר וועדת הרבנים לעניני חינוך, הביא את דבריו של הגר"ג אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', שהדגיש כי "הכל צריך להעשות רק לאחר התייעצות ושאלת חכם וכי יש לשמור מכל משמר על המסגרת החינוכית של בית יעקב והסמינרים ולא להחדיר תכנים שאינם מתאימים ורוחות זרות כל שהן".