אאא

בכוללים רבים מזהירים בימים אלו את האברכים באמצעים שונים לשמור על נוכחות מלאה בכולל והשתתפות בזמן בסדרים, בשל העובדה כי מדובר בחודש הלועזי האחרון של השנה, בו יש את ביקורת רבה של משרד החינוך.

במודעות שמתפרסמות הבוקר (שני) בהיכלי ישיבות וכוללים נכתב כי "בימים האחרונים החלו ביקורות בהיכלי הישיבות והכוללים בהיקף נרחב, שיסתיים בסוף השנה הלועזית".

האברכים ותלמידי הישיבות נדרשים: "להקפיד להשתתף בסדרי הכולל בזמן, לא להיעדר מהכולל ללא צורך דחוף, להחזיק באופן תמידי תעודת זהות ומי שנצרך להיעדר - עליו להודיע על כך מראש". 

בכוללים מצטטים את פסקו של מרן פוסק הדור רבינו יוסף שלום אלישיב זצ"ל לפיו תלמיד המתחזה בפני המבקרים יש לו דין רודף. 

בכוללים אחרים אף הוקם 'קו מידע', בו האברכים נרשמים וברגע שמגיעים מבקרי משרד החינוך הם מקבלים שיחת טלפון בהולה המבקשת מהם להגיע במידיי להיכל הכולל מבית המדרש בו הם לומדים.