אאא

במהלך שנות חייו סבל מנהיגן של ישראל מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל לא פעם מהצקות של גורמים שונים שבחרו להתריס כנגדו ולנסות לבזותו ולהשפילו.

היו שעשו זאת אף בהפצת פשקווילים וכתבי פלסתר רח"ל ללא חשש מפגיעה בכבוד התורה.

מרן ראש הישיבה זצ"ל בענוונותו אף פעם לא התחשב בהם ואף הורה שלא להגיב ולא לענות מאומה.

זו היתה דרכו תדיר להקים ולבנות עוד מוסדות תורה וחסד ולא לעסוק במה שנתפס בעניו הרוחניות הצופות למרחוק כזוטי דברים.

ל"כיכר השבת" הגיע תיעוד וידאו נדיר בו נראה לפני כשנתיים וחצי, איש הפרסום יהושוע רודניק, שהגיע אל מעונו של מרן ראש הישיבה זצ"ל להתנצל ולבקש סליחה על כך שבעבר לקח חלק בהדבקת מודעות ובקמפיין כלפי ראש הישיבה.

"ביקשו ממנו להדביק מודעות נגד הראש ישיבה הוא רוצה לבקש מחילה", הציגו אותו בפני מרן הרב שטיינמן.

מרן הרב שטיינמן התעניין: "איפה אתה גר?", ורודניק השיב: "ירושלים".

"הראש ישיבה מוחל לי?", הוסיך רודניק ושאל.

מרן הרב שטיינמן השיב לו בחיוך אבהי: "שום דבר, אדרבה, על ידי זה אוהבים אותי".