אאא
 סתימת הגולל (צילום: אברימי גולדשמידט)
 מסע הלוויה בבית העלמין (באדיבות המצלם)
(צילום: איתי גדסי, קול חי)
(צילום: איתי גדסי, קול חי)
(צילום: איתי גדסי, קול חי)
(צילום: איתי גדסי, קול חי)
(צילום: איתי גדסי, קול חי)
(צילום: איתי גדסי, קול חי)
האבלים מקבלים ניחום (צילום: איתי גדסי, קול חי)
האבלים מקבלים ניחום (צילום: איתי גדסי, קול חי)
האבלים מקבלים ניחום (צילום: איתי גדסי, קול חי)
האבלים מקבלים ניחום (צילום: איתי גדסי, קול חי)
(צילום ש. מ.)
(צילום ש. מ.)
(צילום: אברימי גולדשמידט)
(צילום: אברימי גולדשמידט)
(צילום: אברימי גולדשמידט)
(צילום: אברימי גולדשמידט)
(צילום: אברימי גולדשמידט)
(צילום: אברימי גולדשמידט)
(צילום: אברימי גולדשמידט)
(צילום: אברימי גולדשמידט)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)
(באדיבות המצלם)