אאא

בביקורו זה ביקש מלכיאלי לעמוד מקרוב אחר פעילותה של החברה המרכזית למימוש זכויות, שנלחמת עבור זכותם של הזכאים לקצבאות המגיעות להם, מול כלל הגופים.

כמו כן, ביקש לדון ביחד עם הצוות הרפואי בחברה, בצורך הברור לקידום חקיקה לטובת קבוצות באוכלוסיה שמתמודדות עם בעיה רפואית, בכדי לקדם ולהוביל חקיקה הוגנת שתייטיב עם ציבור הנכים.

במהלך הביקור, התקיימה ישיבה ממושכת, שבה שוחח חה"כ מלכיאלי עם הצוותים בחברה, ושמע על תרומתו וחלקו של כל אחד מהם, לקידום מימוש הזכויות הרפואיות של הזכאים. חלקה הארי של הישיבה היה הדיון סביב תקנות הביטוח הלאומי, שאותן לדברי הצוות הרפואי בחברה "יש לתקן, להרחיב ולשנות בכדי ליצור תיקון לעוול שהוציא חולים רבים ממעגל הזכאים"

החברה המרכזית למימוש זכויות פועלת רבות, בסיועם של נציגי הציבור, לקידום תקנות לטובת אוכלוסיית הנכים, כך למשל פועלת לביטול אפליית עקרות הבית הנכות, בבחינת זכאותן לנכות ולתיקון זכאותם של ילדים עם מחלות דלקתיות דוגמת קרוהן וקוליטיס.

כמי שחבר בועדות הרווחה והבריאות, שאמונות על תיקון תקנות אלו ובכוחו להוביל שינוי, הביע חה"כ מלכיאלי התעניינות ונכונות רבה לסייע בקידום התקנות הנדרשות, לטובת ציבור המתמודדים עם בעיות רפואיות.

שמאי שזירי, יו"ר החברה, שיתף את חה"כ מלכיאלי במציאות שאליה נקלעים הזכאים, דווקא בעידן שבו יש פתרון מעשי ונגיש לזקוקים לסיוע במימוש הזכאות: "מדובר בהליכים רפואיים, ולמרות זאת, בצורה שערורייתית וחסרת אחריות, גופים שאינם יכולים להציע את הליווי הרפואי לחולה ולמשפחתו, כמו עמותות, עסקנים ופרטיים שקוראים לציבור לוותר על הסיוע הרפואי החיוני שהם צריכים לטובת סיוע ואפילו חינמי, שאין בו אלא לגרום את ההפך הגמור ולשלול את זכאותם, ואני מדבר מניסיון ובכאב רב.  ושלא לדבר על הניסיון של הביטוח הלאומי להקים מרכז מטעמו במטרה 'כביכול' לייתר את הצורך של הציבור בסיוע חיצוני, שלא ניתן שלא לתהות בו על ניגוד עניינים ועל היותו בגדר לקבל עזרה בתביעת גוף מסויים, מאותו הגוף בעצמו".

"לצערי קל לפגוע בחולים, מדובר באוכלוסייה פגיעה ושלרוב אינה מאוגדת" אמר חה"כ מלכיאלי. "אתם עושים חסד וצדק גדול עם הציבור. אתם גם מיידעים את האנשים שיש להם זכויות, גם מסייעים להם בפועל לממש את הזכאות וגם ערים לאילו שנפלטו ממעגל הזכאים ועוזרים להם בשינוי החוק לטובתם".

בסיומה של ישיבה וביקור רב רושם זה, חה"כ מלכיאלי ושזירי סיכמו על המשך פעילות מבורכת למען ציבור הנכים. חה"כ מלכאילי נרתם להגיש ולבחון את הסיוע הפרלמנטארי הנדרש, בכל הצעה לתיקון או שינוי אפשריים, בראי טובת הנכים.