אאא

לאחר פטירתו ומסע הלוויה המרשים של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, זצוק"ל, הגיעו אל מעונו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, עשרות שאלות מישיבות וקהילות המקיימים מידי שנה מסיבות חנוכה.

הגר"ג אדלשטיין ענה לישיבות שפנו כי אין צורך לבטל את מסיבות החנוכה בישיבות, אך יש לעשות זאת באווירה שירגישו את האבל, וידברו דברי חיזוק לעילוי נשמתו.

כך למשל בישיבת פוניבז' תערך מסיבה ללא תזמורת, לאחר שמידי שנה המסיבה נערכת עם תזמורת.

במענה לרבני איגוד בני הישיבות מכמה ערים שפנו לשאול האם לבטל את העונג שבת שעורכים בקהילות בליל שבת יחד עם רב הקהילה לאחר סדר לימוד שמקיימים, השיב הגר"ד כי "יש לזה חשיבות לסייע לבחורים, ובשבת זה אבילות בפרסיה ואין לבטל".

לקהילות שעורכות מלווה מלכה לבחורים במוצאי שבת הקרוב, השיב ראש הישיבה כי "צריך שירגישו שינוי ואבל, אם היה תמיד תזמורת שיהיה בלי, שיהיה הרגשה של אבל, אבל לא צריך לבטל, ושידברו דברי חיזוק לעילוי נשמתו".

אירועי שירה, הורה הגר"ג אדלשטיין לבטל ואמר כי "אירועים אלו גם בלי אבילות צריכים שאלת חכם כל פעם".