אאא

ראב"ד 'העדה החרדית', הגאון רבי משה שטרנבוך התבטא בכאב עם היוודע הבשורה הקשה על הסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל: "הכרתי היטב את מרן הגראי"ל זצ"ל עוד מצעירותו לאחר המלחמה בשוויץ, הוא לא היה הולך לישון על מיטתו, כל הזמן היה על יד הסטנדר, שם ישן בקושי כמה שעות בודדות בלילה, וחוץ מזה בכל הזמן הגה בתלמודו.

"היה ניכר עליו שהוא קדוש ופרוש מכל הבלי העולם הזה, וגם לאחר מכן כאשר ראיתיו בבני ברק לפני כחמישים שנה, ראיתי המשך מאותו דמות צדיק השקוע בעבודת השי"ת, חבל על דאבדין ולא משתכחין, זהו הפסד לעם ישראל כולו".

אחת ההקדשות של מרן זצ''ל לגר''מ שטרנבוך.
אחת ההקדשות של מרן זצ"ל לגר"מ שטרנבוך.

יצויין כי מרן ראש הישיבה הגראי"ל זצ"ל היה שולח בקביעות את ספריו "איילת השחר" אל הגר"מ שטרנבוך.

עם היוודע הידיעה על פטירתו של מרן ראש הישיבה זצ"ל וההתארגנות למסע הלוויה בשעות הצהריים המוקדמות, נכנסו מספר מורי הוראה למעונו של הגר"מ שטרנבוך לקבל הכרעה האם מותר לנסוע ללוויה מירושלים במצב בו לא ניתן לדעת האם יספיקו לחזור לירושלים קודם זמן הדלקת נרות חנוכה.

הגר"מ שטרנבוך השיב כי יש חיוב גמור לנסוע ללוויה גם אם יפסידו על ידי כך מצוות הדלקת נרות חנוכה בזמן.

מכתב תנחומים שכתב הגר''מ שטרנבוך למרן זצ''ל על פטירת אשתו ע''ה
מכתב תנחומים שכתב הגר"מ שטרנבוך למרן זצ"ל על פטירת אשתו ע"ה
הגדלה

הראב"ד הוסיף כי באופן כללי מוטל על כל אחד חיוב לנסוע ללויה של גדול בישראל, ובפרט בהסתלקות גדול ומנהיג אשר כל עם ישראל מכל מקומות מושבותיהם מגיעים להשתתף בלוויה, מוטל חיוב על כל אחד לנסוע וגם על מי שחושש שיפסיד הדלקת נרות חנוכה בזמן, ומוטב לנסוע ללוויה ולהדליק נרות חנוכה יותר מאוחר.

יצוין כי עקב חולשתו לא יצא הגר"מ שטרנבוך לבני ברק להשתתף במסע הלוויה.