אאא

ישראל ביתנו, שוב, נגד החרדים: ועדת החוקה חוק ומשפט המשיכה אמש (שלישי) להכין לקריאה ראשונה את הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים, הצעת חוק המעגנת את סמכות בתי הדין הרבניים לדון כבוררים בעניינים אזרחיים בהסכמת הצדדים.

בדברי ההסבר להצעה מודגש כי "כדי למנוע מחלוקות ביחס להרחבת סמכות בתי הדין הרבניים נקבע כי בית הדין הרבני לא יוכל לדון במסגרת בוררות בעניינים הכרוכים בגירושין או בעניין אחר של מעמד אישי אפילו בהסכמה".

הדיון היום התמקד בהחרגת נושאי גירושין ונישואים ובהצעה לאפשר לבתי הדין הרבניים לדון כבוררים בדיני עבודה למעט בעניינים הנמצאים בסמכות ביה"ד לעבודה שאינם יכולים לשמש נושא הסכם בוררות לפי כל דין.

הייעוץ המשפטי לוועדה הציע להחריג את דיני העבודה מהעניינים האזרחיים שבית הדין הרבני יהיה רשאי לדון בהם.

עו"ד אלעזר שטרן מטעם הייעוץ המשפטי לוועדה, הסביר כי "במערכת יחסים של עובד ומעביד ספק אם ההסכמה של העובד באשר לפורום השיפוטי שבו יידון הסכסוך בין הצדדים היא באמת הסכמה חופשית".

לדבריו: "ההצעה אינה עולה בקנה אחד עם מגמת המחוקק שהכיר בייחודיות דיני העבודה והקים מערכת משפטית נפרדת שמתמחה בטיפול בהם וכן העלה חשש לבלבול ולחוסר יעילות מכיוון שלטענתו סכסוכים שונים בתחום דיני העבודה כוללים הן מרכיבים קוגנטיים (שלא ניתן להתנות עליהם) והן מרכיבים שניתן להתנות עליהם".

יו"ר הוועדה חה"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) אמר כי "עד לפני כחמישים שנה בתיה"ד הרבניים עסקו בבוררות. בימ"ש עליון עצר את זה. הצ"ח באה בהתאם לפסיקה לאשרר את מה שהיה. אם יבוא מישהו ויציע הצ"ח שבימ"ש אחרים יוכלו להיות בוררים נדון גם בזה. המחלוקת עם הייעוץ המשפטי נובעת לעיתים גם משוני בהשקפות עולם ובסופו של דבר הח"כים צריכים לדון ולהחליט".

חה"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) אמר כי  "הצעת החוק לא יכולה לעבור ונתנגד לה. אני לא מבין את הרצון לפרוץ את הגדר. תאר לך שמחר אקבע שבימ"ש שלום ברחובות הוא בורר. זו פריצה מאוד משמעותית של מערכת היחסים ושל הסטטוס קוו. אין לי שום דבר נגד מי שרוצה להתדיין בדין תורה. זה לא יכול לשבת במערכת הממלכתית. אני מתנגד להצעה באופן גורף ולכן, אפילו לא אגיש הסתייגויות".

עו"ד יעקב פרידברג ממשרד המשפטים: "לא ניתן לקחת את חוק הבוררות ולהדביק אותו כאן. מדובר בהסמכת ערכאה של המדינה לדון בבוררות, יש לקחת בחשבון שכאשר יש סמכות לשיפוט בענייני מעמד אישי של גירושין ונישואין זה עלול ליצור בלבול וצריך לתת תשומת לב מיוחדת להסכמה. בניגוד לבוררות רגילה, כשנותנים לערכאה סמכות חדשה יש לעשות זאת בזהירות".

במהלך הדיון, נציגות ארגוני הנשים מחו על הרחבת הסמכויות.