אאא

בעקבות הוראתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי על ההנהגות ההלכתיות בשל האבל על הסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל, הודיעו ישיבות רבות וכן סמינרים בולטים על ביטול וצמצום מסיבות החנוכה.

הבוקר, בעיתון "יתד נאמן", הביאו במענה לכל השואלים - כיצד עלינו לנהוג בימי החנוכה נוכח סילוקו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל ובמיוחד לאור צוואתו המפורטת, את הוראתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

"מבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי נמסר, כי מרן שליט"א ענה לשאלות רבות שהגיעו לפתחו, שמן הראוי הוא שלא יעשו מסיבות חנוכה גדולות עם כלי נגינה בישיבות ובמוסדות בחינוך וסמינרים וכדומה, וכן הורה גם ליושבים בגולה שהרי כולם קרויים תלמידיו בכל מקום", נכתב בעיתון.

 מרן הגר"ח באמירת קדיש על מרן הרב שטיינמן זצ"ל

כמו כן נכתב כי "משפחות העורכות מסיבות פרטיות, יכולות לעשות זאת בהצנע לכת". כששאלו אם לעשות שבת בירושלים שתוכנן לשמוח בה עם אירוע שירה וזמרה, הורה מרן שר התורה כי "אין מן הראוי לעשות זאת בימי השבעה", וכן כשנשאל אם לערוך סיום מסכתות עם כלי נגינה, הורה לדחות זאת לאחר ימי השבעה.

ל"כיכר השבת" נודע כי בעקבות הוראתו של מרן שר התורה הודיעו בישיבות הבאות - "עטרת ישראל", "קול תורה", "חברון", "מיר", "וולפסון", "מאור התלמוד", "אורחות תורה", "תורה בתפארתה" ובכל מוסדות "עטרת שלמה" בראשות הגרש"ב סורוצקין וכן בישיבת "תורת זאב" בראשות הגר"ב סולבייצ'יק על ביטולם או צמצומם באופן בולט של החגיגות.

גם בסמינרים הגדולים בוטלו המסיבות של חנוכה בעקבות ההוראה המפורשת.

יצוין כי הגאון רבי גרשון אדלשטיין הורה הוראות דומות בעניין החגיגות בחנוכה בצל האבל על מרן.