אאא

ירושלים: 

שקיעה: 16:38 צאת הכוכבים: 17:02

תל אביב:

שקיעה: 16:39 צאת הכוכבים: 17:03

חיפה:

שקיעה: 16:37 צאת הכוכבים: 17:01

באר שבע:

שקיעה: 16:41 צאת הכוכבים: 17:05

אלעד:

שקיעה: 16:39 צאת הכוכבים: 17:03

צפת:

שקיעה: 16:34 צאת הכוכבים: 16:58

בעולם

פריס:

שקיעה: 16:53 צאת הכוכבים: 17:48

לונדון:

שקיעה: 15:51 צאת הכוכבים: 16:49

ניו יורק:

שקיעה: 16:29 צאת הכוכבים: 17:14

אומן:

שקיעה: 16:02 צאת הכוכבים: 16:57