אאא

עקב האבל הגדול בעולם התורה עם הסתלקותו לגנזי מרומים של מנהיג עולם התורה והישיבות רבינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל בישיבת סלבודקה מצמצמים את חופש החנוכה.

ראשי ישיבת סלבודקה הגאון רבי דוב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש ויחד עמם זקן המשגיחים המשגיח רבי אברהם פולק, יצאו במכתב קריאה מיוחד לבני הישיבה לקצר בימים שנוסעים הביתה בימי החנוכה.

מידי שנה הבחורים נסעו לשבת חנוכה מיום חמישי לפני ההדלקה ועד לליל יום שני לאחר מכן, כעת ראשי הישיבה מבקשים במכתבם לקצר זאת.

"לבני הישיבה שיחי'", נכתב, "עקב הסתלקותו של רבינו מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל נקראים בני הישיבה שיחי' להרבות חיזוק בתורה, על כן הנוסעים לשבת חנוכה ייצאו אך ורק ביום ו' וישובו ביום א' בבוקר, יה"ר שזכות חיזוק התורה תעמוד לנו".

ההודעה על קיצור החופשה
ההודעה על קיצור החופשה
הגדלה

יצוין כי מסיבת חנוכה של הישיבה תתקיים ללא תזמורת בליל זאת חנוכה לאחר סיום ימי השבעה.

הבוקר (חמישי) הגיע הגאון רבי דב לנדו לנחם בחזון איש 5 את בניו של מרן זצ"ל, כשלצדו ישב הנכד ונאמן הביתה רב דוד שפירא.