אאא

הגאון רבי משה שטרנבוך נשא היום (חמישי) דברי הספד על מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל, שהסתלק השבוע לעולמו.

בדבריו, אותם נשא ראב"ד 'העדה החרדית' בפני תלמידי ישיבתו, התבטא בין היתר באופן ברור נגד ההשמצות שליוו את מרן זצ"ל במשך 20 השנים האחרונות, כביכול עודד התגייסות חרדים לצה"ל.

וכך אמר: "השבוע נתבקש לישיבה של מעלה אדם גדול בתורה, זקן ראשי הישיבות הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. לצערי ישנם מחריבים קלי דעת המהרסים בכרם ד' להסית חרדים להתגייס לצבא הטמא ומנסים לתלות סרחונם בגאון זצ"ל, וכבר נשלח בזמנו מכתב ממנו עבורי שזהו שקר והעושים כן הרי זה עוון בל יכופר. וכן הוא כתב במכתב למשגיח הגאון רבי דן סגל".

 מרן הרב שטיינמן זועק על "חוק הגיוס" של לפיד: "רוצים להחריב את עולם התורה" (צילום: יהודה פרקוביץ')

יצויין, כי את המכתב המדובר שלח בזמנו מרן ראש הישיבה הגראי"ל זצוק"ל בידי איש אמונו הרב יצחק לווינשטיין ז"ל, לבנו של הראב"ד, הרב חיים עוזר שטרנבוך. במכתב זה גולל לווינשטיין את כל עלילות השקר כאילו מרן ראש הישיבה תמך במסגרות חרדיות בצבא.

לגבי אישיותו הנשגבת של הגראי"ל, אמר הגר"מ שטרנבוך: "פטירתו היא אבידה לדור, צריך להתחזק בעת הזאת בתורה ויראת שמים. במשך ימי חייו הוא הכין עצמו לעולם הבא והעמיד נגד עיניו פחד הגיהנום, והכרתיו בימי נעוריו לאחר המלחמה בשוויץ, ולא היה הולך לישון בלילה על מיטתו אלא כל הזמן היה בבית המדרש שם היה מנמנם קצת בלילה, והיה ניכר עליו שהוא פרוש מכל הבלי העולם הזה, היה מרבה בתעניות ולא נהנה מהעולם הזה לא בכבוד ולא בשאר הנאות העולם הזה, ומנעוריו היה ירא את ה' והיה ניכר עליו שפחד הגיהנום לנגד עיניו, וגם לאחר מכן כאשר ראיתיו בבני ברק לפני כחמישים שנה ראיתי המשך מאותו דמות השקוע בעבודת השי"ת".

מכתבו ההיסטורי של מרן הגראי''ל שטיינמן זצוק''ל לגר''ד סגל (צילום מסך)
מכתבו ההיסטורי של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל לגר"ד סגל (צילום מסך)
מכתבו של הרב יצחק לווינשטיין, איש אמונו של מרן
מכתבו של הרב יצחק לווינשטיין, איש אמונו של מרן