אאא

בשעות הצהריים (ראשון) הגיע האדמו"ר מויז'ניץ לניחום אבלים במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ברחוב חזון איש 5 בבני ברק.

האדמו"ר ניחם את בניו של מרן זצ"ל, הגאון רבי שרגא והגאון רבי משה שטיינמן ולאחר מכן הבן הרב משה שטיינמן פנה לרבי וסיפר לו כי פעם היה למרן לחץ בחזה, הזעיקו את הרופא אך עד שהלה הגיע כבר עבר הכאב לראש הישיבה. "הרופא שאל את מרן: 'מה הרגשת?', ומרן השיב: 'לחץ בחזה'. הרופא שאל: 'ועכשיו?', מרן השיב: 'עכשיו כלום'. הרופא הקשה: 'איך זה עבר?' ומרן השיב: 'עשיתי תשובה', סיפר.

האדמו"ר הספיד ואמר: "לפעמים יש כאלו שמספידים ומגזימים וזה מפריע לנשמה בעולם הבא ומכך מרן ראש הישיבה חשש. למרות שאצלו הרי אין כל חשש כי כל מה שיאמרו לא יהיה מספיק, אבל הוא לשיטתו חשש מכך".

"האמת שהצוואה של מרן ראש הישיבה הינה הספר מוסר הכי גדול וההספד הכי גדול ששייך", הוסיף האדמו"ר, "אף אחד לא יכול היה להספיד את האבא כמו הצוואה שלו בעצמה. כזו ענווה לא מוציאים היום. כל חלק בצוואה זה מוסר השכל".

האדמו"ר המשיך ואמר כי "מי שלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה ואחד מהם זה ענווה וזה היה האבא שלכם, כך נראה מי שלומד תורה לשמה שזוכה להכל וגם לענווה".

האדמו"ר סיפר לאבלים כי "סבי בעל האהבת ישראל היה אומר תמיד: מי הערלכער יוד וירא שמיים, מי שלא לומד מוסר. הוא תמיד חושב שהוא מושלם. הראש ישיבה תמיד למד ספרי מוסר ולכן חשב שהוא נמצא רחוק אבל האמת היה גבוה ברוחניות".