(צילום: באדיבות המצלם)
תוכן גולשים
(צילום: באדיבות המצלם)
תוכן גולשים
כתבה זו נכתבה על ידי גולש כיכר השבת. אין המערכת אחראית לתוכנה ו/או אמיתותה של הכתבה.

הרבי הרייץ הורה לנו "לשמוע את הסיפור שמספרי. נרות חנוכה" הכוונה היא שעל כולנו להוציא את הנר הפנימי שבנו, "נר ה' נשמת האדם". כך בנה ה' יתברך את מסעה של כל נשמה ונשמה בעולם הזה. שדווקא על ידי הניסיונות והאתגרים מתגלים הכוחות הטמונים בו באדם. האור הפנימי אז זוהר גם כלפי חוץ. עצם המילה חנוכה מבטאת רעיון זה. אותיות 'ח' ו'נ' הן ראשי תיבות של חכמה נסתרת. רמה גובהה ועמוקה מאד של חכמה. הצירוף 'כה' מייצג את גילוי האלוקות בשלושת העולמות שבתוך סדר השתלשלות בריאה, יצירה ועשיה.

במילים אחרות עצם המאבק פנימי של האדם הוא הדרך למציאת עצמו והוצאתו לאור את יכולותיו. בכל תקופה ישנם מתייוונים שהם בעצם ביטוי ל"גוי אשר בקרבך". עם ישראל נקרא לבו של עולם. כמו כן האדם נקרא עולם קטן והעולם נקרא אדם גדול. מורם מכל זאת הוא שכאשר האדם מתגבר על המשיכה  לגשמיות של החיים, ומביע את היופי של הרוחניות של עבודת ה' לא רק שהוא עצמו מגיע לחרות, אלא שהוא מאיר את כל העולם ואף משנה את העולם. כן, עד כדי כך הוא כוחו של יהודי. האור הבא מהצלחתו של היהודי לגלות את האלוקות בעולם הזה מביאה מרגוע ומזור לו, למשפחתו, לעם ישראל ולכל באי עולם. זהו הסיפור שמספרים נרות חנוכה המרצדים בבתינו ומאירים הן את הפנים והן את החוץ.

כיצד מתבטאים דברים אלה בחיי היום בדורנו הממהר והמוחצן? ישנה לכך עצה בדוקה ומנוסה. סיפור הניצחון בחנוכה הוא בפרטים קטנים. צעדים קטנים. למצוא זמן מועט ביום דקה או שתיים, להתבונן במעשיו. חנוכה מלמדנו שעלינו למצוא א כוח בתוכנו. היום המושג מסירות נפש מתייחס לא חס ושלום כמו בדורות קודמים לסכנות נפשות בלימוד התורה ושמירת המצוות, אלא  בקפדה והתמדה בהתמקדות ברוחניות ולא לתת לגשמיות הרועשת והגועשת סביבנו להכתיב לנו את מהלך החיים. העובדה שה' יתברך נתן לנו כל כך הרבה אמצעים אלקטרונים לא מחייבת אף אחד לשקוע בהם. אמנם ישנו גם שימוש בקדושה באמצעים אלו, אך האמת היא שהרבה אנשים פשוט נמשכים אחרי זרם ההודעות ומה שמכונה ידיעות.  מומלץ פעם ביום להתנתק מהמכשירים לכמה דקות. חנוכה הינו חגם של הכהנים משום שהם יצאו ללחום בכובש החיצוני. במבנה הנפש הכהן מייצג את תוקף הקדושה את העמידה על פרטים וחוסן רוחני.

היות ואנו נמצאים כבר בתליך התגלותו של המשיח והגאולה מתממשת מול עינינו, לחנוכה יש משמעות עוד יותר גדולה. משום שהיום אין שום כוח חיצוני שיכריח את עמנו לא לחיות בדרך ה' שהיא דרך התורה והמצווה. באמצע הריצה אחרי מטרות שונות בצורות שונות עוצר עמנו היקר למוד הסבל והשמו כאחד, ומשפחות בכל חלקי הארץ לשעה קלה יושבות יחדיו לאור הנרות המקשר את העבר לעתיד דרך ההווה. כן יש לנו חופש כיהודים בארצנו.

 אחד הדברים שהנהיג הרבי, הוא הדלקת נרות מרכזית במדינות שונות בעולם. וכמובן גם בכותל המערבי אשר ליד בית המקדש. בכך יצר הרבי אחדות של אור בעולם כולו. גם במוסקבה בירת רוסיה ששם היה פשוט מסוכן לחיות כי יהודי הודלקה חנוכיה. אחת הכוונות של הרבי הייתה להביא לכל העולם את אורם של נרות החנוכה, נרות ההחירות אמתית. בכל מצב בכל מקום ינצח האור את החושך.

 

רוצים גם לכתוב כתבה משלכם ולפרסם אותה בכיכר השבת? הרשמו לאתר ושלחו לנו את הכתבה לתוכן גולשים.