אאא

כבכל שנה נוהג הגאון רבי שמואל אוירבך, מנהיג 'הפלג הירושלמי', לברך ולהדליק את נרות החנוכה מחוץ לפתח ביתו כמנהג החזון איש והגרי"ש אלישיב זצ"ל, לצורך כך נבנה משקוף מיוחד שייצור צורת הפתח, כך יוכל להדליק בטפח הסמוך לפתח.

לאחר מכן מדליק הרב אוירבך נרות חנוכה בחלון ביתו - כשיטת אביו הגרש"ז אוירבך זצ"ל.

הגר"ש אוירבך נראה השנה בוכה בברכות ההדלקה, ולשאלת תלמידיו ענה כי "אנו בעיצומה של מערכה קשה מול המתייוונים שפורצים גדר בכרם ישראל, אלה ימים של נצחון מול הכוחות שביקשו אז ומבקשים היום 'להשכיחם תורתך', אלו ימים של חג ללומדי התורה שניצחו ותפילה גדול על העתיד".

הרב אוירבך הוסיף ואמר כי "בעת הברכה אני מכוון להצלחת המערכה נגד גזירות הגיוס והחינוך".