אאא

הנהלת ערוץ 20 העבירה מכתב נוקב למועצת הכבלים והלוויין בו היא מודיעה כי היא נערכת להעברה מידית של הרישיון להפעלת הערוץ ולמעשה להביא לידי סגירתו.

בערוץ 20 שנחשב לערוץ הימני היחיד בתקשורת הישראלית זועמים על הקשיים הרבים שמציבים בפניהם. כבר לפני שנה אישרו לערוץ לשדר חדשות, אך מאז זה לא חלה התקדמות בנושא. "הנימוק שלא ליתן אישור לשדר חדשות הוא שהמועצה קבעה כי ערוץ המורשת הפר הפרות מהותיות את תנאי הרישיון שלו, ואף החליטה בספטמבר האחרון בצעד חסר תקדים לפעול לחילוט הערבויות שהעמיד הערוץ ולפגוע בו פגיעה בלתי סבירה. זאת, בניגוד למדיניות הרגולטור, אשר לדוגמא, נחלץ לעזרתו של ערוץ 10 כשזה נקלע לקשיים, ומצא לנכון למחוק לו חובות אדירים ולאפשר את המשך שידוריו", הלין מנכ"ל ערוץ 20 במכתבו. 

הערוץ גם עומד בפני איום חילוט של המועצה שיגרום לאבדן של ארבעה מיליון ש"ח במיידי, סכום שיביא אף הוא לידי סגירת הערוץ.

נוסף על כך אפשר להוסיף גם את ביטול הזכייה במכרז להפעלת ערוץ הכנסת, שיכול היה להביא תקציב יציב והקלה משמעותית בהפעלתו אך במועצת הכבלים והלוויין ביטלו את המכרז בטענה שהיו בו כשלים.

אנשי הערוץ זועמים ואומרים "לא ייתכן שבממשלת ימין ייסגר ערוץ התקשורת הימני היחיד במדינה. זה כישלון של נתניהו ושל הליכוד. יש צורך להקל על הרגולציה המפלצתית על הערוצים הקטנים".

מנכ"ל ערוץ 20 שכי פרנץ ציין במכתבו למועצת הכבלים והלווין כי לאורך שנות פעילות הערוץ הטילה המועצה קנסות תוך כניעה לדבריו ללחצים וחריגה מסמכות הגדרת המורשת: "אגף הפיקוח של המועצה נטל לעצמו את הסמכות לקבוע מהי מורשת ישראל ולהגדירה בפרשנות מצומצמת ודווקנית, סיווג את תכניות הערוץ כמפרות את רישיונו, ובעקבות זאת הוטלו עליו קנסות כבדים נוספים. בנוסף, כאמור לעיל, מדיניות זו היא אשר שוללת כעת מהערוץ את האישור לשדר חדשות. בנוסף לכל אלה, החליטה המועצה להיכנע ללחצים של התנועה הרפורמית ולקנוס את הערוץ על כי לא שילב כראוי, לשיטתה, תכנים רפורמיים בלוח שידוריו. התנהלותה של המועצה והמטה שלה, משקפת מדיניות עקבית להצר את צעדיו של הערוץ, ולדחוק אותו לגטו בלתי אפשרי של שידורי נישה חסרי היתכנות כלכלית וחסרי עניין לציבור".