אאא

הקשר בין מרנן גדולי הדור מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן זצוק"ל ומחותנו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי היה כידוע מיוחד במינו, כאשר הערכה רבה שררה ביניהם.

בענין זה אף התפרסם בזמנו מכתבו הנדיר של מרן הגר"ח, בעת השינויים שבוצעו בהוראת מרן הגראי"ל בעיתון 'יתד נאמן', בו כתב כי "הנהגת הדור מסורה למרן גאון ישראל הרב שטיינמן".

כעת, בגיליון 'דברי שיח' שיופץ בסוף השבוע מתואר, כי כשנודע למרן הגר"ח על פטירתו של מרן ראש הישיבה, שתק מעט בבחינת "וידום אהרן", אחר כך בירך "דיין האמת", ביקש את מעילו העליון, קרע בו כשהוא עומד, ואז התיישב ואמר באנחה "אחרון ה'גדולים' הלך".

לאחר מכן הוא הספיק לשמש כסנדק בכמה בריתות, בהן נקראו התינוקות בשם אהרן יהודה לייב, בהמשך יצא להלוויה, ובמשך שעתיים ליווה עד לתוך בית הקברות, כשסמוך לקבר אמר: "היה ראוי שאני אספיד אותו אבל קשה לי מאוד, לכן לעילוי נשמתו לכל הפחות אגיד עליו את הקדיש", ואמר את הקדיש כפי שפורסם ב"כיכר השבת".

 הקדיש של מרן (באדיבות המצלם)

בחזרה לביתו התבטא שר התורה בהפלגה אודות הגראי"ל ואמר בין היתר כי חסרונו כבר כעת ניכר וכי הדור יתום.

בהמשך, כפי שפורסם ב"כיכר השבת", הוא ביקר בבית ברחוב חזון איש 5, שם ניחם את בני מרן זצוק"ל וקרא את הצוואה בהתרגשות תוך שהוא אומר על הבקשה שלא להרבות בשבחיו כי "את העולם אי אפשר לרמות" ותיאר כיצד מרן החזון איש זי"ע קם מלוא קומתו בפנין מרן הגראי"ל.