אאא

אלפים מכל רחבי הארץ, חסידים ואנשי מעשה, לצד עמך בית ישראל, השתתפו במעמד האדיר של 'פרסומי ניסא' בחצר  מישקולץ בפתח תקוה, בו העלה האדמו"ר ממישקולץ – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, את אבוקת נר החנוכה, ודיבר על מהות החג, כשדבריו קירבו אלפים לאבינו שבשמים.

לאחר ההדלקה עברו ההמונים להתברך ולקבל מאת האדמו"ר ממישקולץ את 'מטבעות הברכה' הידועים בסגולתם, שרבים נושעים מכך מידי שנה בכל משאלות ליבם בעת רצון זו.  

קטע מרגש שגרם להוזיל דמעה אצל רבים, היה כשזוגות רבים עברו עם ילדיהם הרכים שנולדו לאחר שנות ציפייה ארוכים בזכות ברכותיו של האדמו"ר ממישקולץ בעת הדלקת הנרות בשנים עברו.

ישועות פלאיות אלו, מצטרפות לשורת המופתים, המתגלים בעת קבלת הקהל הקבועה שעורך האדמו"ר בכל ערב לכל הבאים אליו להתברך ולשמוע מעצתו מכל קצוות הארץ.

האדמו"ר ממישקולץ, ידוע כאחד מחכמי הדור, תורותיו וסדרת ספריו התקבלו בחיבה בכל עולם התורה והישיבות, ורבים נושעים ממנו בכל מיני ישועות בכוח התורה שבו.

צפו בתמונות מהאירוע: