אאא

 

בשעות הבוקר המוקדמות, עם היוודע הבשורה המשמחת על נס שחרורו של האסיר שלום מרדכי רובשקין מהמאסר הקשה בארה"ב, פרצו מעגלי שמחה, גם בבית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" שבמרכז מוסקבה, כאשר אליהם מצטרפים מתפללים רבים שהגיעו במהלך שעות הבוקר לתפילת שחרית ושיעורי התורה והחסידית.

גם תלמידי חלק ממוסדות החינוך הסמוכים לביהכנ"ס המרכזי, הגיעו יחד עם צוות החינוכי והצטרפו אל מעגלי הריקודים והשמחה.

רבה של רוסיה, הגאון רבי בערל לאזאר, שיש לו היכרות ארוכה עם רש"מ רובשקין, נשא דברי ברכה נרגשים, כשהוא פותח בפסוק 'יודו לה׳ חסדו', וקישר את הנס עם חג הגאולה י"ט כסלו, המאסר של יוסף הצדיק בפרשת השבוע, ו'דידן נצח' של ה' טבת.

אסיר ציון המפורסם מר נתן שרנסקי, ששוהה בימים אלו במוסקבה, הגיע אף הוא לשמוח עם הציבור, ונשא דברים מרגשים, כשהוא מספר על נס הצלתו מהמאסר ברוסיה לפני 35 שנה.

עם סיום הריקודים, התיישב הציבור הגדול להתוועדות חסידית גדולה, עם דברי התחזקות והתעוררות לקראת הגאולה השלמה והאמיתית במהרה. ה'צדיק מלנינגרד' - הרב יצחק קוגן, הגיע אף הוא להשתתף בהתוועדות שנמשכה שעה ארוכה.

יצוין, כי במשך שנות המאסר הארוכות של שלום רובשקין, נישאו תפילות גם בקברו של החסיד המופלא הרה"ח ר' מרדכי דובין הי"ד, שעל שמו נקרא, והנה זכינו לשמוע על הנס העצום בשחרורו המופלא.