אאא

במלאת שבעה למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל התכנסו תלמידי ת"ת פרי מגדים שבניהולו של הרב יעקב ורנר ובנשיאותו של מרן הגראי"ל לכינוס לזכרו שבשיאו של הכינוס שרו הילדים ברגש רב שיר שהולחן ע"י המחנך הרב יצחק בירנצוייג והושר ע"י התלמידים והמחנך רבי אברהם פשקוס.

מילות השיר לקוחים מפרק כב' שבתהלים שנאמר בתענית אסתר "למנצח על איילת השחר קלי קלי למה עזבתני" והמילים "זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא". 

יצוין, כי מסיבת החנוכה השנתית נדחתה בימי החנוכה עד לסיום השבעה ואופיה שונה לכינוס תורני לתלמידי הת"ת שכלל מספר שירי רגש ודביקות