אאא

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודית פנה לראשי המפלגות החרדיות ולשר אורי אריאל במכתב דחוף בנוגע להתדרדרות בשמירת השבת ברשויות המקומיות.

"בימים האחרונים הודיע ראש עיריית גבעתיים מר רון קוניק על כינוס ישיבת מועצת עיר דחופה שלא מן המניין, כבר ביום שני הקרוב, ובה יבקש לאשר שינוי בחוק עזר עירוני שיפגע פגיעה חמורה בקדושת השבת ובצביונה בעיר גבעתיים", מזהיר סומטריץ'.

הוא מצטט את דברי ההסבר לשינוי בחוק העזר העירוני של ראש העיר קוניק:

"תקופה ארוכה ניסתה העירייה לגשר על הפער הגדל והולך בין חוק העזר המיושן ובין שינויי העיתים, וזאת באמצעות מדיניות אכיפה מציאותית המתחשבת באורחות חייהם של התושבים. בית המשפט העליון, בעע"ם 2469/12 ברמר נ' עיריית תל אביב- יפו, קבע כי הדרך הראויה להתאמת הנורמה המיושנת למאפייניהם הנוכחיים של תושבי העיר הינה בתיקון חוק העזר. ואכן, התיקון לחוק העזר המוצע תואם את מדיניות האכיפה של עיריית גבעתיים, מתאים את המצב המשפטי למציאות הנוהגת ומקיים את מצוות בית המשפט העליון".

סמוטריץ' מתריע במכתבו כי שינוי הסטטוס קוו בגבעתיים יהיה תחילתה של מפולת רבתי בנושא השבת, "רבותי, כאשר יגורנו בא לנו, ראשי הרשויות מבינים כי ניתן לשנות את הנורמות שנהגו ביחס לשמירה על קדושת השבת במרחב הציבורי מאז הקמת מדינת ישראל. צעדים אלו פוגעים, להלכה ולמעשה, בסטטוס קוו וחמור מכך, בשבת קדשנו. גבעתיים עלולה להיות חלילה אבן הדומינו הראשונה שתקרר את האמבטיה ותסמן את הכיוון לראשי רשויות נוספים ומשום כך עלינו לעצור את ההתדרדרות הזו כאן ועכשיו".

הוא מציין כי סביר להניח כי ראש העיר מבין היטב כי שר הפנים הנוכחי לא יאשר את התיקון לחוק העזר והוא בונה על הגשת עתירה לבג"ץ בדרישה שם השוויון להכיר בחילול השבת שלה כשם שהכיר בחילול השבת בתל אביב. משום כך לא ניתן להסתמך על יכולתו של שר הפנים שלא לאשר את התיקון לחוק העזר לבדה.

"אני קורא לכם לנקוט בשני צעדים מעשיים אשר ימנעו חילול שבת המוני: לדרוש לאלתר את התערבותו של ראש הממשלה מול ראש העיר ולהבהיר לראש הממשלה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי אם יתוקן חלילה חוק העזר בגבעתיים תדרשו, בהתאם להסכם הקואליציוני, להכליל גם את תל אביב בחוק המרכולים בכדי לשלול טענת שוויון בינה לבין יתר ערי ישראל ולקדם בנוסף חקיקה ברורה שתשלול את הסמכות בענייני השבת מראשי הערים. ניתן להעריך כי לראש הממשלה ישנם מנופי לחץ על ראש העיר ועלינו לדרוש ממנו להפעיל אותם.

להודיע לראש העיר כי ככל שהוא יממש את כוונתו ויתקן את החוק הוא יכול "למחוק את מספרי הטלפונים שלכם מהזיכרונות שלו". עליו להבין כי לצעדים חמורים כאלה יש מחיר. אני קורא לכם להנחות את אנשי משרדכם לנתק כל קשר עם עיריית גבעתיים והעומד בראשה, ולהודיע לעירייה כי כך יישאר המצב כל עוד צו הפינוי יישאר בתוקפו. אני סבור כי ניתן יהיה לצרף שרים נוספים להבהרה זו", טוען סמוטריץ'.

"כשליחי ציבור של מיליוני אזרחי ישראל החפצים לשמור את השבת במובן האישי ועל השבת במובן הלאומי מחויבים אנו, בקום עשה, לעשות כל שלאל ידינו על מנת שיתקיימו בנו דברי הפיוט: "מחבלי משיח יצלו לרווחה, פדותנו תצמיח ונס יגון ואנחה"", מסיים סמוטריץ' את מכתבו הנוקב.