אאא

בעקבות חשיפת "כיכר השבת" נמנע חילול שבת בהפעלת מזנונים בשבת בגנים ציבוריים בחיפה. בפעילות נמרצת של חברי מועצת העיר חיפה נמנע ברגע האחרון המכרז להפעלת מזנונים בחמישה גנים ציבוריים בעיר חיפה.

כפי שפורסם ב"כיכר השבת" את המכרז ביקשו להוציא מטעם החברה הכלכלית של חיפה כאשר אחד התנאים המרכזיים בו היתה העבודה בשבת.

חבר מועצת העיר מיכי אלפר שיגר מכתב חריף לראש העיר יונה יהב בו מחה על תנאי המכרז המחייבים חילול שבת.

בנוסף, מנדי פישר מנכ"ל מוסדות סערט ויז'ניץ, אשר משמש כחבר דירקטוריון התנגד להוצאת המכרז עם הסעיף המאפשר חילול שבת בתוכו, ואף נשא דברים נרגשים על כבודה של השבת שעשו רושם רב על כל החברים בדירקטוריון.

חברי מועצת העיר פנו לראש העיר יונה יהב ששהה בחו"ל ועדכנו על הדרישה להסיר מתנאי המכרז את האפשרות להפעלת הקיוסקים בשבתות.

ואכן, ראש העיר יהב נענה לפנייתם ומיד עם שובו לארץ פעל להסרת המכרז הנוכחי המאפשר הפעלת קיוסקים בגנים ציבוריים בשבת.

בימים הקרובים, כך נודע ל"כיכר השבת", ינוסח מכרז חדש המעגן את שמירת הסטטוס קוו ושמירת השבת בחיפה.

חברי מועצת העיר הודו לראש העיר על ההיענות ועל הטיפול המהיר למען כבודה של השבת והבהירו כי גם להבא יש לשמור על הסטטוס קוו בחיפה ולמנוע כל אפשרות של חילולה של השבת רח"ל.