אאא

בשבת הקרובה צפויה להיערך בחסידות ויז'ניץ שבת התאחדות והתוועדות שתיערך במרכז חסידי ויז'ניץ ברחוב שלמה המלך בבני ברק זאת לרגל נסיעתו של האדמו"ר ביום ראשון הבא למשך תקופה ארוכה לארה"ב לצורך עניין בריאותי.

עסקני החסידות פועלים במרץ על מנת לאכלס את אלפי האברכים ותלמידי הישיבות שיגיעו מכל רחבי הארץ על מנת להשתתף בתפילות ובטישים בצילו של הרבי ולהיפרד ממנו במוצאי השבת.

ל"כיכר השבת" נודע כי בסוף השבוע האחרון קרא האדמו"ר לחדרו ל-15 מנגידי ועסקני החסידות לפגישה מיוחדת במהלכה ביקש מהם באופן אישי להעניק למוסדות הלוואה של 2 וחצי מיליון שקלים זאת עד לתאריך 'זאת חנוכה' בשנה הבאה על מנת שהמנהלים יוכלו לשלם לפני נסיעתו את החוב שנוצר כלפי חלק מעובדי המוסדות, הר"מים והמלמדים.

"הדבר מעיק עליי ואינני מוכן להיות בעל חוב כלפי אותם עובדים, ועל כן אני מבקש שכל אחד יפעל כלי יכולתו לטובת העניין", אמר הרבי לנגידים שהתגייסו במהירות למען המטרה.

יצויין כי מוסדות מרכז חסידי ויז'ניץ החלו מאפס לפני מספר שנים וכיום מונים אלפי תלמידים בתלמודי התורה, בישיבות ובכוללים ועל כן נוצרים מידי פעם קשיים תקציביים זאת לאור העלויות העצומות והעובדה שהרבי נושא הכל על כתפיו לבדו.

"העלויות הינם עצומות והאימפריה אינה עומדת מעצמה. נכון שיש תקציבים מהממשלה ותרומות מנגידים אבל בסופו של יום נדרש כאן להקים מוסדות יש מאין והדבר אינו פשוט", מציינים העסקנים.