אאא

בתום דיון ארוך אל תוך הלילה (שלישי) מליאת הכנסת אשרה את חוק 'מסורת ישראל' הממשלתי, תיקון חוק שיאפשר לשר העבודה להפעיל שיקול של 'מסורת ישראל' לפני שיעניק מתן היתר עבודה בשבת.

יצוין כי מדובר בהצעת החוק הממשלתית שהוגשה לבקשת הסיעות החרדיות, וכי הצעת החוק הפרטית של ח"כ משה גפני הוצמדה אל החוק הממשלתי ולא אושרה בנפרד.

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי "לאחרונה התברר, כי גופים ממשלתיים דוגמת רכבת ישראל והחברה הלאומית לדרכים, הפכו את יום השבת, ליום מועדף לביצוע עבודות תשתית בכבישי ישראל ובמסילות הרכבת. עבודות אלו המבוצעות בפרהסיה, פוגעות פגיעה קשה הן בצביונה היהודי של המדינה והן ברגשותיהם של מיליוני תושבים דתיים ומסורתיים במדינת ישראל.

"בנוסף לכך העבודות פוגעות גם בעובדים, בהם יהודים רבים שמסורת ישראל חשובה להם, אשר נאלצים להיפרד מבני משפחותיהם, וללכת לעבוד ביום המנוחה ולחלל את השבת, כאשר חלק מהעובדים משתייכים לשכבות החלשות בחברה ונאלצים לעבוד בשבת, מתוך חשש שאם יסרבו לעבוד בשבת, יאבדו את מקום עבודתם גם בשאר ימי השבוע".

מי שהציגה את החוק הייתה ח"כ מרב בן ארי (כולנו) שאמרה: "בסך הכל מאפשר התחשבות בשבת. לא מדובר כאן על חוק המרכולים אלא חוק שנותן אפשרות, וכל אדם שהמסורת היא חלק ממנו - למה לו להתנגד לחוק הזה?".

ח"כ יאיר לפיד אמר בדיון כי "אם רציתם לראות איך נראית סחטנות פוליטית – ככה בדיוק היא נראית. נציגי יהדות התורה ניצלו את החולשה של ראש הממשלה והכניסו את החוק. זה מסורת ישראל? הרמב"ם, ר' סעדיה גאון – זה מסורת ישראל. האם קרבתם או הרחקתם יהודי אחד ליהדותו באמצעות החוק הזה?".

ח"כ אלעזר שטרן אמר כי "בזכות החוק הזה התנועה הקונסרבטיבית נכנסת לספר החוקים, התנועה המסורתית. למה דווקא בחוק הזה יש מסורת ישראל ולא בדאגה לעני? הממשלה יוצרת מסורת של השנאה. מסורת ישראל שלנו היא של קירוב".

ח"כ מוטי רז (מרצ) תקף את הצעת החוק וטען כי הצעת החוק נולדה רק בגלל ש"היה צריך להראות לציבור החרדי שעושים משהו". לדבריו: "הם רוצים שגם ביישובים החילוניים והערבים, כשבאים לקחת בחשבון עבודות תשתית חיוניות כמו העבודה על הרכבת, ייקחו בחשבון את מורשת ישראל".