אאא

נציגי הקהילות החסידיות וראשי מוסדות החינוך החסידיים בצפת חתמו על קריאה משותפת לגיבוש רשימה אחת ומאוחדת שתוכל לייצג את צרכי הכלל והפרט בעיר ללא פיצולים.

הפנייה אל הנציגים שהועברה כבר במהלך הקיץ האחרון זכתה להיענות של נציגי הקהילות לקראת הבחירות המוניציפאליות שתערכנה בחודש חשון תשע"ט.

כזכור, בבחירות לפני כארבע שנים התפצלו הקהילות החסידיות בעיר צפת כאשר חלקן תמכו ברשימת 'אגודת ישראל' וחלקן תמכו ברשימה משותפת ל'דגל התורה'.

בפנייה מחודש תמוז תשע"ז, הוצע לפעול בדרך מאוחדת לקביעת הנציגים החסידיים ומיקומם ברשימה. "דא עקא", נכתב בפנייה, "שאחדות מופלאה זו כגירא בעיני דשטן הוא, ואשר על כן מבקש הוא בכל דרך לפרוץ חומת האחדות בין יראי ד', ולגרום לפירוד ומחלוקת בין קהילות הקודש. ואם בכל שעה אין מזימתו השפלה עולה בידו ב"ה, הרי בשעה של חולשה, כגון בעת מערכת בחירות וכדו', הרי פרצה קוראת לגנב להבקיע את חומת האחדות, כשבכך מבקש לפגוע חלילה בכל הפריחה המופלאה של קהילות הקודש בעירנו הק'".

"על כן מוצע שנקבע ביננו מועד לערוך בדיקות עם הגורמים השונים וקבלת עמדת הקהילות תוך חודשיים, ולכל המאוחר, עד תום שנת תשע"ז, ולפיהם ייקבע מי הנבחר, שיוביל את הרשימה האגודאית בבחירות לעירית צפת בחשון תשע"ט, ונשמח מאוד לשמוע את דעתכם בנדון, ובנוסף כל הצעה נוספת למען חיזוק האחדות בעיה"ק צפת תובב"א", לשון הפנייה.

ראשי הציבור בצפת ערכו התייעצויות והוחלט כי נציגי הקהילות והמוסדות החסידיים בעיר יחתמו על קריאה משותפת תחת הכותרת: "כולנו כאחד נעשה ונשמע".

במכתב נציגי הקהילות והמוסדות החסידיים בצפת נאמר כי "אין זה סוד שיחד עם ריבוי ציבור החרדים לדבר ד' בעירנו, גדלים לאין שיעור, צרכי הקהילות לתפילה, לחינוך ולמעשי החסד, וכידוע שעם כל העזרה המושגת לצרכים הנ"ל, עדיין אנו,-אשר הצרכים האלה הם החיוניים והיסודיים לקיומנו הרוחני כאן,-חשים בחסר הגדול.

"ברור לכל שנדרשת מאתנו פעולה ממשית ומשמעותית, שתגבש אותנו ללא פיצולים לחטיבה אחת גדולה ומאוחדת, שתוכל בפעילותה לייצג נאמנה את צרכי הקהילות בכלל והצרכים הנ"ל, בפרט. כולם אהובים וכולם ברורים, ואין ברצוננו שקביעת המיקום של סדר המתמודדים ייעשה בכפייה ח"ו, ועל כן נציע שפעולה זו וקביעת מיקומם של המתמודדים ייעשה בהבעת דעתם של הקהילות, ביום ובשעות שייקבעו לכך, ע"י ועדה של אישי ציבור מייצגי קהילות הדרים בעיה"ק צפת, ת"ו".

על הקריאה המשותפת חתמו: ה"ה אברהם דניאל הלר – אמשינוב, אי"ש הכהן עדני – סדיגורה, ברוך קליין – צאנז, גבריאל סופר – תורת משה ערלוי, חיים שלום קעניג – ברסלב, חנוך גוטסמן – ביאלה, יוסף אשלג – נדבורנה, יצחק אייזק וייס – קהל חסידים, יששכר דוב פריעד – מוסדות החינוך אידיש, משה חיים פרידמן (בר"מ) – סערט ויז'ניץ, משה לוסטיג – לעלוב.