אאא

פרסום ראשון: ח"כ מיכאל מלכיאלי מאתגר את יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ומבקש ממנו לעצור את העברת התוספת התקציבית למשרד החינוך עד להסדרת "התקנות שביטל פירון למוסדות המוכש"ר, כפי שהתחייבו לש"ס בהסכם הקואליציוני וכן השוואת התוספות שניתנו לחינוך הנוצרי".

במכתבו לגפני מציין מלכיאלי כי זה כשנה שאנחנו זועקים על אפלייתם של תלמידי המוכר שאינו רשמי והפטור ביחס לכלל תלמידי ישראל. לדבריו: "באופן מקומם ביותר הם הופלו לעומת תלמידי הכנסייה שזכו ליחס מועדף ולתוספת שעות משמעותית: הן בסכום של 3,500 שקלים לתלמיד בעקבות גזירות וקיצוצי פירון באופן חד פעמי (שלתלמידי החינוך החרדי לא ניתן מאומה) והן בתוספת תקציבית קבועה של 3 שעות שבועיות לכיתה, דבר המעלה את רמת התקצוב ל 85% בעוד תלמידי המוכש"ר החרדי זוכים ל 75% בלבד וגם זאת רק מהתקן הבסיסי".

מלכיאלי מזכיר כי למרות דיונים חוזרים ונשנים גם בוועדת הכספים, נציגי משרד החינוך והאוצר נשארים אטומים למצוקת ציבור שלם ששולח את ילדיו למוסדות המוכש"ר. למרות שלדבריו, כפי שנחשף לאחרונה בדיון בוועדה לצדק חלוקתי, "מדובר בתלמידים החלשים והשקופים ביותר במדינה".

"בימים האחרונים", מבהיר ח"כ מלכיאלי, "פנה משרד החינוך וביקש את אישור הוועדה לתוספת תקציב של מעל מיליארד שלרים בשביל עלויות לא צפויות של החינוך הרשמי היסודי ושל החינוך העל יסודי". אלא שאפילו שקל אחד, לדבריו "לא מופנה לצמצום וסגירת פערים של תלמידי המוכש"ר השקופים!".

בפנייתו הוא מבקש לעכב סעיפים אלו להצבעה עד להשוואת התוספות המלאות שניתנו לתלמידי הכנסייה ולהחזרת התקנות המתייחסות לתקצוב המוכש"ר לנוסחן שלפני גזירות פירון, דבר שמתחייב מההסכם הקואליציוני של סיעת ש"ס.