אאא

התנהגות מרגיזה ומטרידה של הבנקים: הפקדתם צ'ק בחשבון? למרות שעל פי החוק בתוך שלושה ימים ההפקדה אמורה להיות מוחלטת ולא ניתן לבטלה, מתברר שמבחינת הבנקים זה ממש לא סופי והם נוהגים לעתים שלא על פי החוק לבטל את ההפקדה.

מפניות שהגיעו לאחרונה לפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, עולה כי לקוחות שהפקידו צ'קים בחשבון שלהם גילו לאחר מספר ימים, ולעתים אף יותר, שהבנק למעשה מחק את ההפקדה וחייב את חשבונם בסכום הצ'ק. הבנק עשה זאת בטענה כי הצ'ק חזר מחוסר כיסוי, אלא שכאמור על פי החוק הבנק מחויב לעשות זאת בתוך שלושה ימים, אחרת נאסר עליו לבטל את ההפקדה ועליו לשאת בנזק. החוק קובע כי רק במקרים חריגים וספציפיים ניתן לבטל את ההפקדה לאחר שלושה ימים.

במכתב שפרסם היום (ד') הפיקוח, ועליו חתומה סגנית המפקחת על הבנקים עודדה פרץ, נכתב כי "מפניות וממידע שהתקבל במשרדנו עולה כי ישנם מקרים בהם בנקים מחייבים את חשבון הלקוח וזאת לאחר שזיכוי הלקוח אמור היה להפוך סופי, שכן חלפו שלושה ימי עסקים בנקאיים נוספים מיום העסקים הבנקאי שבו הופקד הצ'ק. אבקש להזכירכם כי התנהלות זו מהווה הפרה של הוראות הבנקאות".

על פי ההוראות, בנק שהוצגה לו המחאה לפירעון, אמור לזכות את חשבון הלקוח בסכום הצ'ק עוד באותו יום עסקים, עם זאת מדובר בזיכוי זמני (על תנאי). הזיכוי הופך לזיכוי קבוע לאחר שלושה ימי עסקים. במהלך ימים אלו ההמחאה עוברת במערכת של מסלקה בין בנקאית, שבה היא נבדקת ומאושרת לפירעון תוך ביצוע התחשבנות הדדית בין הבנקים. הזיכוי ניתן לביטול, אם הבנק לו הוצג הצ'ק לפירעון סירב לפרוע אותו (למשל מחוסר כיסוי מספיק) במהלך ימים אלו.