אאא

זמני כניסת ויציאת צום עשרה בטבת-יום הקדיש הכללי

ירושלים:

כניסה: 05:02 יציאה: 17:06

תל אביב:

כניסה: 05:04 יציאה: 17:02

באר שבע:

כניסה: 05:03 יציאה: 17:07

חיפה:

כניסה: 05:04 יציאה: 17:02

צפת:

כניסה: 05:02 יציאה: 17:02

אלעד:

כניסה: 05:03 יציאה: 17:01

בעולם

פריס:

כניסה: 06:59 יציאה: 17:42

לונדון:

כניסה: 06:15 יציאה: 16:42

ניו יורק:

כניסה: 05:51 יציאה: 17:10

אומן:

כניסה: 06:08 יציאה: 16:50