אאא

משרד החקלאות מקדם רפורמה חדשה בבתי מטבחיים ובבתי שחיטה, שצפויה לחסוך לצרכני העוף והבקר 80 מיליון שקלים בכל שנה.

במשרד החקלאות מעריכים כי קידום שינויים אלו יביא להפחתת יוקר המחיה בתחום בשר העוף והבקר עבור הצרכן, לשיפור רווחת בעלי החיים ואיכות הפיקוח הווטרינרי תוך כדי הפחתת העלויות.

בהודעה שנמסרה מטעם משרד החקלאות נאמר כי התוכנית החדשה תוביל לצמצום של כ־40% מימי ההמתנה לאישורים ממשלתיים עבור הגורמים הרלוונטיים. כמו כן, יתבצע מעבר לאישורים אוטומטיים במקום חתימה ידנית, שיצמצם את העלויות ב־2.5 מיליון שקלים בשנה.

כיום, בכל בית שחיטה קיימת חובת נוכחות של וטרינרים ומפקחים ציבוריים. כעת כוח האדם ישתנה בהתאם להיקף פעילות בית השחיטה, ומינימום ההעסקה יהיה של רופא וטרינר ציבורי אחד.