אאא

בשיעורו השבועי של הרב יצחק ברדא, ראש מוסדות יצחק ירנן באשקלון, התייחס הרב לצום עשרה בטבת שחל היום (חמישי) והוא כדוגמה לשאר צומות, למעט יום כיפור ותשעה באב, וטען כי אנו טועים בזמן סיום הצום.

הפסיקה ההלכתית שחלה כיום, מגדירה את שעת סיום הצום בצאת הכוכבים (פחות או יותר בסביבות 17:05) כמו ביום כיפור ובתשעה באב, אך בהתעמקות הלכתית טוען הרב ברדא כי על פי כל הפוסקים, זמן צאת הצום הוא בשקיעת החמה - 20 דקות קודם (16:45).

לטענת הרב, הסיבה שאנו צמים עד לצאת הכוכבים היא בגלל טעות בהבנת הנקרא. מר"ן הבית יוסף כתב בנושא, בספר השולחן ערוך את המילים "צריך לצום..." ומשם הסיקו את המסקנה כי המילה 'צריך' פירושה 'חייב', אך מר"ן בעצמו כתב כי הפירוש האמיתי למילה 'צריך' היא בכלל 'יש לו רשות' למי שירצה להשלים את צומו עד צאת הכוכבים.

"מה שנהגו עד כה העולם לצום עד צאת הכוכבים, זה לא היה בבחינת חוב, חייב לצום, לא, שקיעה נגמר..." כך אמר הרב יצחק ברדא, "לפיכך, ארבעת התעניות: צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר ושבעה עשר בתמוז, שסיומם היה עד כה בצאת הכוכבים - מעתה יוקדמו לשקיעת החמה לכתחילה.  לעומתם, יום כיפור וצום תשעה באב יסתיימו בצאת הכוכבים בדין תורה", פוסק הרב ברדה.