אאא

באישור השר לביטחון פנים ח"כ גלעד ארדן, החליטה היום (שני) נציבת בתי הסוהר, רב גונדר עפרה קלינגר, על השעיה זמנית מיידית ופתיחה בהליכי פיטוריו של מפקד בית סוהר קציעות מתפקידו, בשל כשל ערכי ופיקודי חמור.

לאחר שהגיעה לנציבת בתי הסוהר תלונה חמורה נגד מפקד בית סוהר קציעות, מוקדם יותר השנה, מינתה הנציבה קצין בכיר לבירור המקרה. בבירור שנערך התבררו מספר מקרים נוספים בהם ננקטו על ידי מפקד בית הסוהר אמצעים קיצוניים, בלתי סבירים ובלתי מידתיים, הגובלים בהתעמרות ובשימוש לרעה בסמכות כלפי חלק מאנשי הסגל המשרתים כפקודיו.

לאחר שהוצגו בפני מפקד בית סוהר קציעות הממצאים החמורים שעלו בבירור, ביקש הקצין מנציבת בתי הסוהר לפרוש. הנציבה אישרה את בקשתו והשר לבט"פ אישר את פרישתו משירות בשב"ס.

בימים האחרונים, כחודש לאחר סיכום פרישתו, הודיע הקצין, לפקודיו ולא למפקדיו, כי הוא חוזר בו מכוונתו לפרוש.

במכלול הנסיבות, מהן עולה כי הקצין הבכיר נכשל כשל ערכי ופיקודי חמור, כשל בדיווח אמת, לא סיפק הסבר מניח את הדעת למעשיו, לא לקח אחריות על מעשיו כנדרש מקצין בכיר ולבסוף אף חזר בו מהסיכום כי יפרוש, החליטה נציבת בתי הסוהר כי אין הוא ראוי עוד לשמש כמפקד בכיר בשב״ס וכמפקד בית סוהר.

היום הושעה הקצין מתפקידו באופן זמני ונפתח הליך פיטוריו משב"ס.

כלא קציעות נחשב לכלא הגדול בשטחו בישראל והוא משתרע על פני 400 דונם. הכלא מחולק לשלושה מתחמים, האחד לאסירים פלסטיניים, בכלא קיים גם אגף של אסירים פליליים המבצעים את עבודות תחזוקת הכלא. כמו כן מוחזקים במקום מסתננים מאפריקה באגף "סהרונים".