אאא

למעלה מרבבת תלמידות הסמינרים בירושלים יתכנסו היום (שלישי) לכנס ענק לאורו ולדרכו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, ללמוד מדרכיו, משנתו הטהורה ואורחותיו.

אתמול התאספו אלפי תלמידות כיתות י"ב, י"ג, י"ד בסמינרים בבני ברק, לעצרת מספד והתעוררות. גדולי התורה והרבנים, עמדו בדבריהם על משנתו החינוכית הטהורה של מרן הרב שטיינמן זצ"ל, אשר כל השנים נשא על לוח ליבו הטהור את חינוכן של בית יעקב ועמד בכל כוחו על המשמר לבל יפרצו פרצות וירעו בשדות זרים חלילה, נגד סכנות האקדמיה והליכה בדרכי בית יעקב.

את המעמד כיבדו בנוכחותם המנהלים, הרב זאב וולף, הרב שלמה וולף, הרב אברהם כהנא והרב משה ועקנין.

את הכנס פתח הרב כהנא בפרקי תהילים ואחריו נשא דברים קצרים הרב וולף, באומרו כי אין עושים נפשות לצדיקים ודבריהם הם זכרונם, ומטרת ההספדים ללמוד מעט מזעיר מדרכיו של מרן זצ"ל.

הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון וחבר 'המועצת', ציטט את הפסוק בשמואל "גלה כבוד מישראל", שם מפרשים כי הכבוד שגלה הוא לקיחת ארון האלוקים ופטירת עלי ובניו, והכל ענין אחד. "גדולי ישראל הם כארון האלוקים, נושאי התורה שבע"פ המעבירים אותה לדור, וחייהם חיי קדושה רוחניים, חיים של יגיעת התורה וביטול הגשמיות". עוד תיאר כי עיקר העיקרים אצל מרן זצוק"ל, היה נושא המידות הטובות.

הגאון רבי ישראל בונים שרייבר, ראש ישיבת "נתיב הדעת", הדגיש כי למרות סגפנותו הגדולה של רבינו זצ"ל, הייתה השמחה שורה אצלו תדיר, והסביר כי האלוקים עשה את האדם ישר. כל תכונות הנפש, הטובות והרעות, נבראו לצורך התורה והמצוות וכשכל מעשינו יהיו מוקדשים לגבוה נזכה לחיות חיים אמיתיים ומאושרים.

הגאון רבי יעקב הלל, ראש ישיבת "אהבת שלום", עמד בדבריו על האמת המוחלטת שראינו אצל מרן, אשר ניפץ את בועת החיצוניות המותרות, הפרסום והכבוד, שהיא הסכנה הגדולה של דורנו, השטוף בחיצוניות מבית ומחוץ, ולימד אותנו שרק התורה היא האמת המוחלטת, אע"פ שנראית פשוטה ונחבאת, ולאורה נלך עד סוף כל הדורות.

את הכנס חתם המגיד מישרים הרה"ג רבי שלמה לוונשטיין, אודות גדלותם וענוותנותם של ת"ח ואודות דרכה של תורה שלמדנו ממרן זצוק"ל. הוא סיפר על זהירותו הרבה מפגיעה ברגשות הזולת ועל העמדת העוה"ב לנגד עיניו תמיד. כן הדגיש את חלקה של הרבנית הצדקנית ע"ה, בלימוד התורה של מרן זצוק"ל ואמר כי כדי להקים בית של תורה יש לדעת במה להשקיע ומה לדחות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

היום, כאמור, יתאספו כל בנות הסמינרים בירושלים באולם 'ארנה'. לקראת הכינוס עלה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר 'המועצת', למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, לקבלת הדרכה והכוונה למנהלי הסמינרים לכינוס הגדול.

במרכז הכינוס יובאו דברי מרן שר התורה, אשר הוקרנו במצגת מיוחדת.

כמו כן עלו מנהלי הסמינרים הרב ישעיהו ליברמן, הרב ישראל ליברמן, הרב יחיאל מנדלסון והרב ישראל לוין, למעונו של ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, לשמוע דברי הדרכה והכוונה לקראת הכינוס והמסרים שיובאו בו. במרכז הכינוס יובאו דברי ראש הישיבה, במצגת מיוחדת.

בכינוס יישאו דברים הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, ראש ישיבת רשב"י וחבר המועצת, הגאון רבי דוד כהן והגאון רבי ישראל בונים שרייבר.

בכינוס תוקרן מצגת "בחכמה יבנה בית", מתולדות חייו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל ומשאות שנשא על פגעי הזמן ובפרט במערכות היהדות הנאמנה שניווט לאורך השנים, נגד פגעי הטכנולוגיה, בעמידה על משמר הצניעות ונגד סכנות האקדמיה, בהם זעק דברי חרמה בעמידה על משמר קדשי ישראל.