אאא

ועדת צמח היתה לא רק הזירה לגיבוש כללי המשחק ביצוא הגז, אלא גם הבמה הראשונה לפעילותו של אבריאל בר יוסף לטובת טיסנקרופ, שנמשכה לכאורה במה שנודע כפרשת הצוללות. בר יוסף ישב בוועדה כנציג המועצה לביטחון לאומי (מל"ל), והדרך שבה ניסה להשפיע על החלטותיה תחייב בוודאי את מקימי ועדת אדירי לבחון בשבע עיניים כל סיכוי לניגוד עניינים מצד נציג המל"ל החדש.

בר יוסף, תא"ל במיל' בחיל הים, מונה לוועדה כשהוא מסומן כמחליפו של ראש המל"ל. מתמלילי הדיונים, שפורסמו לאחר עתירות של ארגונים אזרחיים, עולה שהוא ניסה להטות את ההמלצות על אופן יצוא הגז מלווייתן לטובת הקמה של מתקן הנזלה צף (FLNG). השימוש במתקן מסוג זה נדיר מאוד בעולם, שכן עלותו כפולה כמעט מעלות חיבור צנרת רגילה לחוף.

בהופעותיו בוועדה הציג בר יוסף את הרעיון כהמלצה של המל"ל, וגיבה אותו לא רק בנימוקים ביטחוניים, אלא גם בהסברים טכניים ("בגלל המים הרדודים במדינה, מקימים את המתקן ביבשה וגוררים אותו לים"). במקביל נפגש עם בכירי נובל אנרג'י ודלק כדי לשכנע אותם בנחיצות הפרויקט.

לימים התברר שמי שנועדה להשתתף בהקמת המתקן היקר אינה אלא טיסנקרופ. ועדת צמח דחתה לבסוף את רעיון מתקן ההנזלה, אבל כעבור שנתיים נחשד לכאורה בר יוסף במעורבות בהטיית עסקת הצוללות ורכש הספינות לאבטחת אסדות הגז.