אאא

לקראת מלאות ימי השלושים להסתלקותו לגנזי מרומים של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל, החלו אתמול (שלישי) בבית החיים פוניבז' בהכנות לקראת הקמת המצבה על ציונו.

העבודות שנעשו על ידי 'אבן ושיש התאומים' כללו את יציקת הבטון על קברו של מרן זצ"ל לקראת בניית המצבה.

כזכור, בצוואתו כתב מרן ראש הישיבה זצ"ל ברוב ענוונותו כי הוא מבקש שירכשו עבורו מצבה פשוטה עליה לרשום נוסח בסיסי בלבד "פ"נ ר' אהרן יהודה ליב זללה"ה ב"ר נח צבי זללה"ה שטינמן נלב"ע כ"ד כסליו תשע"ח".