אאא

אל קריאתו הנרגשת של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי לתמוך ולסייע בכל דרך במפעלותיו הברוכים של הרב יצחק דוד גרוסמן להצלת נפשות נערי ישראל – צירף בימים אלו גם הגר"ש כהן את חתימתו לקריאתו של הגר"ח קנייבסקי וברכתו לכלל התורמים והמסייעים כי "כל המסייעים על ידו לזכות את הרבים ומשתתפים בסיוע שיש בו ממש, יתברכו בבנים טובים והגונים".

במכתב קדשם כותבים גדולי ישראל שליט"א כי "שמחנו לשמוע אודות הרחבת גבולות הקדושה במפעלותיו הברוכים של מוה"ר הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א לקרב ליבם של ילדי ונערי ישראל לאביהם שבשמים. וכבר אמרו רז"ל 'כל המציל נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא'".

לנוכח ההתרשמות העזה ממפעלותיו של הרב  גרוסמן, קוראים גדולי ישראל שליט"א לכלל הציבור להיות שותפים ולתמוך בפעילות החשובה ומציינים כי "כל המסייעים על ידו לזכות את הרבים ומשתתפים בסיוע שיש בו ממש, יתברכו בבנים טובים והגונים כהבטחת חז"ל בדבר שנצטער בו וכו' – אל יכשל בו זרעו".

קריאתם הנרגשת של גדולי ישראל שליט"א עוררה רגש עצום וסיפוק רב בקרב מאות העוסקים בפעילות הקודש להרבות חיילים לתורה, שכן ברכת גדולי ישראל שליט"א היא חד משמעית – שהמסייעים בסיוע שיש בו ממש בידי הרב גרוסמן ומפעלותיו לזיכוי הרבים ולהצלת ילדי ישראל לאביהם שבשמים, הרי שמרנן שליט"א מבטיחים בעדם ש"יתברכו בבנים טובים והגונים", כהבטחת חז"ל על "דבר שנצטער בו" ש"אל ייכשל בו זרעו".

בימים אלו נערכת המכירה הסינית הגדולה למען הרחבת הפעילות שע"י מפעלותיו של הרב יצחק דוד גרוסמן, וציבור התומכים המעוניינים לסייע לפעילות הברוכה ולזכות בברכתם של גדולי ישראל שליט"א – יכולים לעשות זאת גם באמצעות המכירה המיוחדת שהכנסותיה נועדו כדי לתמוך בהמשך הפעילות הברוכה.