אאא

יצא לכם לכתוב צ'ק לבעל מקצוע תמורת עבודה? מסתבר שכן, ובטח גם יצא לכם לבטל כזה אחד כשראיתם שבעל המקצוע לא עמד בסיכומים. אך יכול מאוד להיות שאם תעשו את זה תתבעו ותצטרכו לשלם את מלא הסכום לצד תוספת הגונה על הוצאות משפט.

זה מה שקרה במהלך סכסוך משפחתי של שני אחים ואחיין קבלנים. האחים עבדו במשותף על שיפוצים בדירות, כשאחד האחים מסר לאחיינו שעובד עם האח השני צ'ק מקדמה על סך 90 אלף שקלים, עבור עבודות שיפוץ שהם תכננו לבצע יחד. אלא שלאחר זמן גילה לטענתו שהעבודות לא בוצעו והוא ביטל את הצ'קים.

הצד המקופח לא נשאר חייב ובסיומו של הליך שהתנהל בבית משפט השלום בתל אביב, פסק שופט בית משפט השלום, עמית יריב, כי על האח נותן הצ'קים לשלם את מלוא הסכום עליו חתם, בתוספת 16,800 אלף שקלים הוצאות משפט.

השופט יריב מתח ביקורת חריפה על שני הצדדים והטיל דופי באמינותם. "כאשר מהימנותם של שני העדים המרכזיים מוטלת בספק, יש לבדוק אם ניתן לאתר ראיות נוספות, שיחזקו ולו במעט איזו מן העדויות", כתב בפסק הדין. "אם אין בנמצא עדויות כאלה – יימצא הצד שעליו נטל ההוכחה וידו על התחתונה בענייננו, מאחר שמדובר בתביעה שטרית, הנטל על התובע להוכיח כי לא קיבל תמורה בגין השיקים שמסר. לטעמי כשל בכך כישלון חרוץ, ועל כן - דין התביעה נגדו להתקבל במלואה".

שלי בורנשטיין, עורכת דן מומחית למשפט מסחרי שנבחרה לייצג את התובע שזכה בתיק, מסבירה את משמעות החתימה: "חשוב לציין, כי כאשר מוסרים צ'ק, יש לכך השלכה משפטית. נקודת המוצא היא כי ניתנה עבורו תמורה. על נתבע הטוען אחרת להוכיח זאת. זו חזקה שלא פשוט לסתור אותה. כמו כן, נטל ההוכחה מוטל בעילה כזו על הנתבע (כאשר בדרך כלל נטל ההוכחה רובץ לפתחו של התובע). משמע: יש להקפיד לתת צ'קים לאחר קבלת התמורה עבור העסקה. כמו כן, כל צ'ק שחולל, תהא הסיבה אשר תהא (הוראת ביטול, אין כיסוי, תם זמנו) ניתן לביצוע בהוצאה לפועל. וחשוב לזכור, שילמת צ'ק שחולל - דרוש הצ'ק שחולל חזרה".