אאא

עובדיה חממה: הפרשנות האמנותית שלי להלן מתבססת על המדרש החסידי הנפלא על הפסוק "של נעליך מעל רגליך,כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא".

הנעליים הם המנעולים... הרגליים הם ההרגלים הגשמיים המקבעים... המקום הקדוש הוא "הכאן והעכשיו" הקרקע הפורייה ושעת הכושר בהם הרוח האנושית מצווה לפעולה החיובית של ההגשמה.

במדרשיר להלן פיתחתי זאת ובדרכי אולי הוספתי עוד קצת... ויותר מכל אבקש לברך בו את בני, אור אברהם, שעולה עם מדרש זה לתורה כחתן בר מצווה.