אאא

במשך חודשים ארוכים לא היה ברור האם הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר יבקש ממועצת הרבנות הראשית להאריך את כהונתו בחמש שנים, בשל כך שהגיע לגיל שבעים. בסוף השבוע הגיש יו"ר המועצה הדתית בירושלים את הבקשה בשמו של הרב. 

יהושע ישי, יו"ר המועצה הדתית, הגיש למועצת הרבנות את הבקשה בשמו של הרב - לאחר שקיבל את אישורו, אך ברבנות ביקשו שהרב יחתום על הבקשה כפי שהחוק מחייב, ואכן הבקשה הועברה מחדש אל הגר"ד לאו, נשיא מועצת הרבנות הראשית, בחתימת הרב. 

במועצת הרבנות מעריכים כי הבקשה תאושר ללא עיכובים. יצוין כי הרב הראשי הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף צפוי לצאת בשעת ההצבעה בשל חשש לניגוד עניינים, שכן לשני הרבנים יש קשר משפחתי לאחר שבתו של הגר"ש עמאר נשואה לבנו של הגר"י יוסף. 

כמו כן, בימים אלו מסתיים לו פרק הזמן של כהונת הרה"ג אריה שטרן כחבר מועצת הרבנות הראשית, כך שהגר"ש עמאר צפוי להיכנס במקומו למועצת. טרם ברור האם המהלך יצא אל הפועל. 

יצוין כי בבקשתו של הגר"ש עמאר להאריך את כהונתו יש משמעות גדולה, שכן בש"ס חששו שהרב יודיע שאינו מבקש הארכה, ובכך יוכל להתערב בנושאים פוליטיים ולהנהיג מפלגה פוליטית כדוגמת 'יחד'.