אאא

לקראת מלאות ימי השלושים להסתלקותו של רבן של ישראל מרן ראש הישיבה "ל שטיינמן זצ"ל הוקמה הבוקר (שני) מצבה מעל קברו שיהפוך לתל תלפיות להמוני עמך בית ישראל שיפקדו את המקום בתפילה ובתחנונים.

על המצבה נכתב הנוסח הפשוט כפי שביקש מנהיג הדור בצוואתו באוב ענוונותו ללא תארים וללא שבחים.

על המצבה נכתב: "פ"נ ר' אהרון יהודה לייב זללה"ה ב"ר נח צבי זלה"ה שטינמן נלב"ע כ"ד כסלו תשע"ח תנצב"ה.

על המצבה נכתב כי "הנוסח הינו על פי צוואתו".