אאא

סקר מדגמי שביצעו מתנדבי עמותת אור ירוק במטרה לברר את תחושתם של הישראלים לגבי רמת הבטיחות בדרכים בישובים מצא כי הציון הממוצע אותו העניקו הנשאלים לתחושת הבטיחות בדרכים הוא 5.6 (בסולם של 1-10). הסקר נערך ב-137 רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ והשתתפו בו 2,800 נשאלים.

סקר נערך גם במספר יישובים חרדיים (הציונים ניתנו בסולם של 1-10) והנותנים עולה כי בבני ברק העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 4.6 למצב בטיחות הדרכים בישוב הנמוך ביותר מבין הערים החרדיות.

באלעד העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 6.2 למצב בטיחות הדרכים בישוב ואילו במודיעין עלית גם בה היו לאחרונה לא מעט תאונות דרכים העניקו הנשאלים מקרב התושבים את הציון הממוצע 8 למצב בטיחות הדרכים בישוב.

הציון הממוצע שהעניקו הנשאלים לתחושת הבטיחות בדרכים בישובים הוא 6.3. כשנתבקשו לדרג את מידת הנראות של המשטרה בכבישים נמצא כי הציון הממוצע הוא 5.6 מתוך 10.

מטרת הסקר הינה להביא לידיעת ראשי הרשויות המקומיות את תחושת התושבים בתחום הבטיחות בדרכים, בכדי להעלות למודעות את הנושא.