אאא

עולים חדשים עשירים לא יקבלו סל קליטה, כך עולה מהצעת התקציב של משרד האוצר. ההצעה המופיעה כחלק מחוברת הפחתות התקציבים שנועדו לממן את כל מהלכי הממשלה החדשים, קובעת כי עולים חדשים העולים עם נכסים של מעל חצי מיליון שקל לא יזכו בסל קליטה כאשר ככל שמספר הנפשות במשק הבית עולה התקרה עולה איתו.

במקביל מציעים באוצר להגדיל את סל הקליטה שניתן לזכאים ב-10%. המטרה היא להתמודד עם המצב המעוות היום בו עשירים שעולים ממדינות שונות, כמו למשל צרפת נהנים מסל קליטה של אלפי שקלים מבלי שהם באמת זקוקים לכך. בעבר, מזכיר משרד האוצר סל הקליטה ניתן רק לעולים שהגיעו מארצות מזרח אירופה, אמריקה הלטינית וחלק ממדינות אפריקה ואסיה. ב-2002 שינתה הממשלה את ההחלטה והעניקה לכלל העולים את סל הקליטה.

המהלך אמור לחסוך 100 מיליון שקל למשרד העלייה והקליטה ו-30 מיליון שקל למשרד הבינוי והשיכון שמסייע בשכר דירה לעולים חדשים.