אאא

במכתב מיוחד ששיגר בעבר לבנו, הגאון רבי שרגא שטיינמן, מסביר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל על חשיבות לימוד משניות לזכרו של נפטר. המכתב מובא בפרסום ראשון ב"כיכר השבת" לרגל ציון השלושים לפטירת מרן ראש הישיבה.

כידוע, בצוואה הנדירה של מרן הרב שטיינמן, מבקש ראש הישיבה מ"כל מי שרוצה בטובתי שילמד פרק אחד משניות עד סוף י"ב חודש". כעת, במכתב שנכלל בקובץ גליונות לזכרו של מרן, הוא מסביר את חשיבות העניין.

"לבני שרגא נח נ"י" כותב הגראי"ל לבנו, בתקופה בה למד בירושלים כבחור ישיבה, לאחר פטירת סבתו - חמותו של מרן זצוק"ל. "בהזדמנות שזאב שליט"א ורחל תחי' נוסעים לירושלים ובטח תראה אותם, הנני כותב אליך דברים אחדים".

מכתבו של מרן הגראי''ל (באדיבות המצלם)
מכתבו של מרן הגראי"ל (באדיבות המצלם)
הגדלה

"א', פותח הגראי"ל, "הנני להזכירך עוד פעם שתשתדל ללמוד כל יום חק ולא יעבור לכל הפחות בערך 5-6 משניות, ואין אתה יכול לשער עד כמה שזה זכות לנפטר, והנפטר פשוט שם מחכה בכליון עיניים על כל לימוד משנה או תפילה או 'ברכו' וכדומה, כי שם אין להם לעשות מצות כלום, והם זקוקים רק להחיים. וכל מצוה מיקל את הדינים השולטים שם ומעלים אותם למדרגה טובה".

"והשני, מה שדיברנו", ממשיך מרן ראש הישיבה במכתבו לבנו, "ללמוד כל יום חוץ ממה שלומדים, להכין ולחזור על השיעור, חוץ מזה ללמוד כל יום לימוד מדף כ"ט עם רש"י ותוס', ואם אפשר להסתכל פי' הרא"ש וכו' מה טוב".

"כן אבקשך לכתוב לי חדו"ת (חידושי תורה. י.כ.), ותשתדל להבין טוב מה שאתה לומד ולהוציא כל הדברים מהפה, כי עי"ז נתברר הדבר בזמן שמוציאים בפה וגם זוכרים יותר טוב ובכלל תשתדל שכל מחשבותיך יהי' אך ורק בדברי תורה בלכתך ובשכבך ובקומך, כמו שכתוב בתורה.

אביך".

 צוואת מרן הרב שטיינמן זצוק"ל (צילום: שלומי כהן)