אאא

המקובל הישיש רבי שריה דבילצקי, כתב אמש (שני) מכתב מיוחד בכתב ידו, בו הוא מפרט את התקנות המיוחדות שלו לימי השובבי"ם החלים בתקופה זו.

בין השאר, כותב המקובל כי יש "ליתן פרוטה לצדקה לפני תפילת שחרית", ו"להתפלל שחרית כסדר כל התפילה כולל קורבנות ללא דילוגים והשלמות". 

בנוסף, כותב המקובל כי "יש להיזהר במיוחד בברכות הנהנין, הן בדינים שלהם והן באמירתן כמונה מעות".

צפו במכתב המלא