אאא

'שלושים' למרן: בישיבת 'באר התלמוד' - 'יקירי ירושלים'  התקיימה השבוע עצרת מספד למרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצוק"ל. בעצרת השתתפו בנו הגדול הגאון רבי משה שטיינמן, הגאון רבי דוד כהן הגאון רבי יצחק ברזל ונכד מרן הרב שרגא ברלין.

ראש הישיבה הגאון ריב יהודה כהן פתח את העצרת בקול נהי ''ציון במרר תבכה ויקירי ירושלים ובאר התלמוד תתן קולה ווי להאי שופרא דבלי בעפרא ווי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה ויקירא ראש גולת אריאל - ענותן כהלל אין גומרים עליו ההלל. רב רבנן איש האשכולות - יקר ופאר המידות הנעלות מרביץ תורה לעדרים - ראש ישיבה למאות ואלפים מרן הגאון הצדיק חסידא קדישא ופירשא רבינו אהרון יהדה לייב שטיינמן זצוק''ל לחיי העולם הבא.''

לאחר מכן עמד על שאיפותיו של הגראי"ל כפי שסיפרו ב''ב "שפעם אחת הגיע יהודי בן גילו וביקש בכל תוקף שיכניסו אותו למרן, וכשהתעניינו מדוע מבקש זאת סיפר שבמלחמת העולם הראשונה ראה כיצד מרן לומד בחירוף נפש וכששאלו מהי מטרתו ענה לו בזה''ל ''אני רוצה להיות מרכבה לשכינה'' זה היה מרן ראש הישיבה. 

"ומתוך שאלו היו שאיפותיו ייקר את הזמן באופן מופלא כפי שהיה ידוע בשיחותיו היה ממעט ככל האפשר מקסימום 10 ד' רק בישיבה אחת הוא חרג, וזו ישיבת באר התלמוד שדיבר במשך 25 ד' על חיזוק בלימוד התורה וקבלת שבת מוקדם (השיחה הובאה במלואה בכאיל תערוג). וכן כתב בצוואתו המופלאה שיקברוהו תוך 6 שעות לפטירתו מאחר שידע שירצו רבים ללוותו ויגרם חלילה ביטול תורה ניסה למנוע זאת בבקשה זו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הגר"י כהן הזכיר סיפור על החתם סופר ש"כאשר חלה הגרנ"ט ורצו תלמדיו לעשות משהו מיוחד לרפואתו ונתכנסו יחד והסכימו שכל אחד מהם יקדיש איזה זמן מימי חייו עבור רבו אחר שכל אחד נתן חלקו נעכנסו לרבנו הח"ח ושאלוהו כמה זמן מסכים הוא למסור עבור הגרנ"ט הח"ח חשב הרבה ולבסוף אמרשמסכים למסור עבורו רגע אחד, התלמידים בשומעם דבר זה התעוררו ללמוד מהו ערך כל רגע ורגע מחיי האדם".

עוד הדגיש הרב כהן: "כיצד היה נראה תחילת יומו של מרן שהיה בהתגברות מיוחדת כל ימיו זקן כנער, ותפילתו כמונה מעות. תמיד למול עיניו דבריו הנוראיים של בעל היערות דבש "ובדוק ומנוסה אם יתפלל אדם שחרית וק"ש בכוונה שבו ביום יזכה לדבר מצווה וכו' ואין צ"ל שבו ביום יצליח בתורה ומצווה גוררת מצווה וכן להיפך אוי לי על שברי בעת שאיני מץתפלל בכוונה כראוי כל היום אין שמועתי בתורה מכוונת וקרעים אלביש וכו' עיין שם בדבריו הנוראים".

עוד הזכיר רה''י ש"רבינו מרן זצוק''ל ליווה את הישיבה מאז הקמתה על כל צעד ושעל היו ואף היו מתייעצים עימו על כל דבר קטן כגדול. כזכור לפני כשנה וחצי נפתח סניף לישיבה בנתיבות ובאופן פלאי הישיבה הצליחה ותוך זמן קצר שמה הולך לפניה, והכל בזכות ברכתו של רבינו הגדול זצוק''ל שבירך ועודד את ראשי הישיבה והבחורים ואף הוסיף ואמר שהקמת מקום תורה לבני עדות המזרח בדרום זהו דבר הכרחי של ממש ובירכם שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה".