אאא

לפני שנה וחצי קיימה סיעת 'שלומי אמונים' של אגודת ישראל, בראשותו של יו"ר הסיעה וסגן שר החינוך מאיר פרוש, וועידה גדולה באוקראינה לציון 40 שנה להקמתה. הוועידה הוכתרה לאחר מכן בפי מארגניה כהצלחה גדולה. היום (רביעי) מתברר כי היא נעשתה בניגוד לחוק, ובשל כך תיקנס סיעת האם - אגודת ישראל - ב-150 אלף שקלים.

ב'דו"ח מימון מפלגות' אותו מפרסם כעת מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא, נקבע כי המימון עבור חלק גדול מהוצאות הוועידה, בהן המתנות שחולקו למאות משתתפיה, לא הוסדר כראוי לפי סעיף 8 לחוק מימון מפלגות.

לדברי השופט, אף שבהסכם שנערך בין נציגי סיעת אגודת ישראל (האגף החסידי ביהדות התורה) לבין 'שלומי אמונים' התחייבה הסיעה לשלם 200,000 ש"ח לחברת ההפקות שארגנה את הוועידה - בגין תשלום למרצים, שכירת אולמות, כיבוד קל והדפסות - המימון של חלק מיתרת סכום העלויות, שהוערכו בסך של כחצי מיליון שקלים, באמצעות מכירת חסויות ופרסומות, לא היה חוקי.

"כלל הוצאות הוועידה היו אמורות להיכלל בחשבונותיה של הסיעה", מנמק השופט שפירא, מאחר ו"מדובר בוועידה של קבוצת אנשים המהווה חלק אינטגרלי מהסיעה, אשר הייתה מיועדת אך ורק לחברים המזדהים עמה".

בכך גם נדחים בדו"ח הסברי 'שלומי אמונים' כי "לסיעה לא היה כל קשר עם ההפקה, מלבד קבלת החשבונית והאסמכתאות על הסכום שסוכם" וכי "כל המוזכר בטיוטת דו"ח המבקר וכל 'המתנות כביכול' אשר עליהן היא מצביעה אין בהם כל הוצאה או תשלום של שלומי אמונים, אלא הם חלק ממהלך פרסומי שיווקי אשר הפעילה חברת ההפקה"... מאחר ו"מעצבי דעת קהל בשוק זה, כמו חברי ועידת שלומי אמונים, הם ציבור ראוי להשקעה בפרסום".

מבקר המדינה כאמור לא מקבל את הטיעונים הללו: "אין בידי לקבל הסבר זה. המדובר בוועידה 'סגורה' בהשתתפותם הבלעדית של חברי שלומי אמונים. אין להתעלם גם מהעובדה שהסיעה עצמה התייחסה לוועידה כאל כנס פוליטי לכל דבר ועניין, ולכן מצאה לנכון לשאת בחלק מעלויותיה".

"נוכח כל האמור, מדובר בהכנסות אשר אינן עומדות במגבלות הקבועות בסעיף 8 לחוק. על הסיעה היה לתת ביטוי בחשבונותיה לכלל ההוצאות הכרוכות בהפקה. ככל שכנס ייעודי של הסיעה ממומן בחלקו גם על ידי גורמים נוספים, הרי שיש לראות במימון זה משום תרומה לסיעה, אותה יש לבחון לאור המגבלות הקיימות בחוק לעניין סכום התרומה, מקור התרומה וזהות התורם, וזאת על מנת לחסום מסלול מימון שיש בו כדי לעקוף את המגבלות הקבועות בחוק".

בשל כל זאת, מודיע השופט שפירא כי מתקציב סיעת אגודת ישראל יישלל סכום בן 150,000 ש"ח. במקביל, קובע המבקר, כי הדו"ח כלפי סיעת דגל התורה הליטאית (שבתוך יהדות התורה), כן חיובי.

יצויין, כי גם סיעת ש"ס זוכה לציון חיובי על התנהלות הכספית, זאת לעומת הליכוד, 'התנועה' (שבתוך 'המחנה הציוני'), יש עתיד וישראל ביתנו שמקבלות ציון שלילי, כמו אגודת ישראל.