אאא

החל מהחודש ועד פברואר 2018, יתבצעו עבודות אחזקה לאורך כל תוואי מסילת הרכבת הקלה מפסגת זאב ועד הר הרצל.

העבודות יתחילו מיום חמישי בלילה, 11.1.2018 ובמשך כשבוע, יתבצעו העבודות לאורך תוואי מסילת הרכבת הקלה בפסגת זאב - שדרות משה דיין. בהמשך יתקדמו העבודות לאזורים נוספים לאורך תוואי המסילה.

במסגרת עבודות האחזקה, תתבצע השחזה של המסילה במטרה לשפר את איכות הנסיעה ולהפחית רעידות וחריקות במהלך נסיעת הרכבת.

עבודת אחזקה תתבצע בכל לילה במקטעים של כ- 700 מטר ברציפות לאורך אחת המסילות. הצפי המשוער הוא עבודה של כ- 2 לילות בכל מקטע.

לטובת העבודות, סיטיפס הביאה לישראל מכונה ייחודית משוויץ, אשר פועלת לטיפול אחזקה שוטף של מסילות הרכבת הקלה בכל רחבי אירופה.

בכדי למנוע פגיעה בשירות לציבור הנוסעים ולצמצם הפרעה למשתמשי הדרך, יתבצעו העבודות במהלך שעות הלילה, החל מהשעה 00:30 ועד השעה 5:30.

במהלך תקופות העבודות לא יחול שינוי בלוח הזמנים של הרכבת. בזמן הפעילות ייחסם תוואי המסילה במקום העבודה למעבר להולכי רגל. בנוסף, צמתים הסמוכים למקום העבודה ייחסמו לסירוגין, לפרקי זמן קצרים.

מסיטיפס נמסר כי בזמן העבודות צפוי להישמע רעש וסביר שיראו גצים במקום העבודה, על כן מתבקשים הולכי רגל לא להתקרב לרכב העבודה ולהישמע להוראות ולהכוונת השוטרים והסדרנים במקום.

ניתן להתעדכן באופן שוטף על אזורי העבודות בכל יום במוקד העירוני 106 ובאתר סיטיפס.