אאא

תלמידי הכולל הכלל חסידי 'עמלים בתורה', בראשות הרה"ג משה בוקשפן ,יצאו למסע רוחני 'מפויעלט אין מעזיבוז' שכלל השתטחות על קברי צדיקים לעודד ולחזק את משתתפי פרויקט הדגל של הכולל, המסיים את הש"ס בכל חצי שנה בצורה מחולקת בין חברי הכולל.

ר' ישעיהל'ה קרעסטירער, מרן ה'חת"ם סופר', ה'בני יששכר' בדינוב, ר' אלימלך מליז'ענסק, 'בעל הידית' ר' ישראל דב מוולעדניק וכמובן הבעש"ט הם חלק מהציונים הקדושים עליהם השתטחו ראשי וחברי הכולל.

שבת מרוממת במעזיבוז היתה גולת הכותרת של מסע הקודש, תחנונים לישועות בכל ציון וקבר לא השאירו עין יבשה בקבוצה.

המסע, שאורגן על ידי הנהלת הכולל, הוכתר בהצלחה לאחר שדאגו לכל הפרטים, החל מהחלק הרוחני שכלל סידור תהילים וספרי לימוד לכל משתתף ועד לאוטובוס מפואר ומקומות לינה נוחים.